| Autor: redakcja1

Podstawowe obowiązki posiadaczy świń

W związku z ciągłym zagrożeniem rozprzestrzeniania się ASF przypominamy podstawowe obowiązku posiadaczy świń.

Podstawowe obowiązki posiadaczy świń
Na podstawie obowiązującego w 2020 roku "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" – na obszarze zagrożenia (kolor niebieski na mapie dostępnej na stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/) oraz obszarze objętym ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie. Powiązane to jest z zobowiązaniem codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.
 
Natomiast zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wszyscy posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.
 
Jeśli planowany jest ubój w gospodarstwie, to jest on dopuszczony pod poniższymi warunkami:
  • świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
  • świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii,
  • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.
W przypadku uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.
 
Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane:
  • na obszarze objętym ograniczeniami – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń;
  • na obszarze zagrożenia – w każdym przypadku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!