| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2022 r.

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2022 r. liczyło 9624,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadek o 6%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie prosiąt, gdzie wyniosła 11,8%.

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2022 r.
Na początku grudnia 2022 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9624,3 tys. sztuk i było niższe o 6% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2021 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2022 r. wyższe o 0,1%.

Stado loch na chów zmalało w porównaniu z grudniem 2021 r. o 9,4% do poziomu 592,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych obniżyło się o 6,7% do 404,8 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca 2021 r. liczba loch na chów obniżyła się o 2,3%, w tym macior prośnych zmalała o 3,1%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w grudniu 2022 roku wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 19,7%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 45,1%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,3%,
    • w tym: – lochy na chów razem – 6,2%,
      • w tym lochy prośne – 4,2%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2021 r. w 2022 r. wzrósł udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 2,2 p. proc. Zmalał natomiast udział prosiąt o 1,3 p. proc., warchlaków o 0,7 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,2 p. proc.


Tagi:
źródło: