| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej wzrosło do ponad 11,2 mln sztuk

Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2017 r. liczyło 11261,9 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 7,6%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prawie wszystkich grup struktury stada, najbardziej trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 11,6%, warchlaków o 10,2% a populacja loch o 6,3%. Nieznaczny spadek pogłowia wystąpił tylko w pogłowiu prosiąt o 0,9%.

Pogłowie trzody chlewnej wzrosło do ponad 11,2 mln sztuk
Jak poinformował GUS, na początku marca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11261,9 tys. sztuk i było wyższe o 797,0 tys. sztuk (o 7,6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2016 r. – wyższe o 155,2 tys. sztuk, tj. o 1,4%.
 
Stado loch na chów wzrosło w porównaniu z marcem 2016 r. o 52,3 tys. sztuk (o 6,3%) do poziomu 884,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych powiększyło się o 42,7 tys. sztuk (o 7,7%) do 599,8 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2016 r. liczba loch na chów wzrosła o 25,0 tys. sztuk (o 2,9%), przy jednoczesnym wzroście macior prośnych o 18,1 tys. sztuk, tj. o 3,1%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w marcu 2017 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 23,5%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,8%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –40,8%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,0%, w tym:
    • lochy na chów razem – 7,8%,
      • w tym lochy prośne – 5,3%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2016 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,5 p. proc.) i warchlaków (o 0,6 p.proc.), natomiast zmniejszył prosiąt (o 2,0 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,1 p. proc.). Udział loch prośnych pozostał na tym samym poziomie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: