| Autor: mikolaj

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce wzrosło do 11,24 mln sztuk

Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny pogłowie świń w grudniu 2014 r. liczyło 11 240,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,2%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia prosiąt o 2,7% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,6% w tym loch (o 1,2%). Odnotowano natomiast wzrost pogłowia trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 6,8%), a także warchlaków (o 2,0%).

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce wzrosło do 11,24 mln sztuk

Pogłowie trzody chlewnej

Na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 tys. sztuk (o 2,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2014 r. – niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu 943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2%) do 634,8 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5%), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9%.

Struktura stada trzody chlewnej

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2014 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 25,0%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,0%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 38,4%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,6%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną w końcu listopada 2013 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 1,3 p. proc.), warchlaków (o 0,1 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,3 p. proc.), natomiast zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,7 p. proc.).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: