| Autor: redakcja1

Poprawa sytuacji na unijnym rynku trzody chlewnej w 2015 roku

Komisja Europejska w opublikowanym niedawno raporcie „Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024” przewiduje nieznaczną poprawę na rynku wieprzowiny w 2015 roku.

Poprawa sytuacji na unijnym rynku trzody chlewnej w 2015 roku

Rynek trzody chlewnej w UE

Jak podkreślają eksperci Banku BGŻ, branża ta przez ostatnie siedem lat borykała się z relatywnie niską opłacalnością produkcji, co miało wpływ na spadek pogłowia trzody w UE. Szczególnie wyraźne zniżki odnotowano w ostatnich trzech latach, kiedy to sporo zwiększyły się ceny pasz.

Do spadku pogłowia przyczyniło się także wejście w życie nowych wymogów związanych z dobrostanem trzody chlewnej na początku 2013 r. Poza tym, spory wpływ na rynek miało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń na Litwie, Łotwie i w Polsce oraz związanego z tym nałożenia przez Rosję embarga na mięso wieprzowe z UE. W efekcie czego w 2014 r. utrzymywała się zwiększoną niepewność na rynku trzody chlewnej. KE ocenia, że w 2014 r. wolumen produkcji w UE osiągnął relatywnie niski poziom 22,2 mln t.

Kolejne lata korzystniejsze dla trzodziarzy

KE wskazuje, że kolejne lata powinny być korzystniejsze dla producentów trzody. Badanie przeprowadzone w krajach członkowskich w okresie maj-czerwiec 2014 r. wskazało na 1% zwyżkę stanu pogłowia w UE. Taki wzrost liczebności trzody w UE było wspierane udanymi zbiorami zbóż w 2014 r. oraz obserwowanymi szczególnie w II poł. 2014 r. spadkami cen pasz.

Po stronie konsumpcji, ten segment charakteryzuje się względną stagnacją. ponadto prognoza KE wskazuje, że mięso wieprzowe będzie traciło na znaczeniu na korzyść mięsa drobiowego. Zdaniem ekspertów KE, aktualnie przeciętny Europejczyk konsumuje 31 kg mięsa wieprzowego na rok, spożycie to zmaleje o 2% do 30,3 kg w 2024 r. Ten spadek będzie przede wszystkim notowany w starych krajach członkowskich. Natomiast w nowych UE-13, w tym szczególnie w Polsce i Rumunii, prognozuje się wzrost konsumpcji wieprzowiny.

Eksperci KE szacują, że w 2015 roku ceny żywca wieprzowego średnio będą wyższe o 11% w odniesieniu do 2014 r. taki stan rzeczy będzie wspierany popytem na mięso wieprzowe na rynkach globalnych. Czynnikiem ryzyka dla kształtowania się cen pozostaje sytuacja makroekonomiczna oraz poziom zbiorów zbóż w UE.Tagi:
źródło: