| Autor: redakcja11

Produkcja i eksport mięsa wieprzowego w Unii

Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej (Short term Outlook, Jesień 2016) tegoroczna produkcja mięsa wieprzowego łącznie w krajach UE-28 wyniesie 23,62 mln t i będzie większa o 1,1% niż w rekordowym pod tym względem 2015 r.

Produkcja i eksport mięsa wieprzowego w Unii
Oczekiwania Komisji co do produkcji wieprzowiny w Unii polepszyły się. Prognozy odnotowane w poprzednim raporcie Short Term Outlook (Lato 2016) mówiły o zwyżce produkcji na poziomie 0,2%. W drugim kwartale 2016 r. uboje świń w skali UE wzrosły o 3,2% w odniesieniu do 0,7% w pierwszym kwartale br.
 
Bank BGŻ BNP Paribas podaje, że w 2017 r. oczekuje się już niewielkiego spadku produkcji o 0,3% r/r. Czynnikiem sprzyjającym obniżkom może być zmniejszenie pogłowia loch u wielu producentów m.in. z Polski, Niemiec, Holandii czy też z Francji.
 
Komisja Europejska rokuje, że eksport mięsa wieprzowego w 2016 r. będzie na rekordowym poziomie 2,7 mln t, co tym samym oznacza wzrost o 24% w stosunku do 2015 r. Zwiększenie będzie spowodowane istotną zwyżką sprzedaży wieprzowiny do Chin.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej już w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. wysyłki produktów wieprzowych do Chin zwiększyły się o 106% do 1,16 mln t przewyższając łączny wywóz do tego kraju w 2015 r. Przyczyną sporego zapotrzebowania ze strony Chin jest zmniejszająca się podaż na tamtym rynku.

Według raportu FAO Food Outlook w bieżącym roku produkcja mięsa wieprzowego w ekwiwalencie tuszy w tym kraju będzie mniejsza o blisko 1,4 mln t niż w 2015 r. i wyniesie 54 mln t. Zgodnie z oczekiwaniami FAO Chiny w całym 2016 r. mają zaimportować 1,95 mln t wieprzowiny, czyli więcej o 35% niż przed rokiem. Na wzroście popytu ze strony Chin korzystają w szczególności kraje takie jak Niemcy, Hiszpania czy też Dania. Polska z powodu nałożonego ze względu na ASF w 2014 r. embarga nie może sprzedawać produktów wieprzowych na rynek chiński.
 
Ponadto, oczekuje się, że w 2017 r. eksport mięsa wieprzowego z UE-28, mimo niewielkiego spadku, utrzyma się na wysokim poziomie poprzez wciąż wysoki popyt ze strony Chin. W ocenie Komisji Europejskiej wyniesie on 2,58 mln t i będzie co prawda o 5% niższy niż w 2016 r, ale odpowiednio o 33 i 17% większy niż w 2014 i 2015 r. Przy prognozowanych zmianach in minus w unijnej produkcji jak też niewielkich zmianach w konsumpcji mięsa wieprzowego, wysoki popyt na rynkach pozaunijnych będzie czynnikiem wspierającym ceny wieprzowiny na rynku Wspólnoty w 2017 r.
 
Wysoki popyt na rynkach zewnętrznych jest jednym z kluczowych czynników obserwowanych od początku 2016 r. wzrostów cen żywca na rynku unijnym. Z notowań KE wynika, że przeciętna cena tuczników w klasie E w Unii we wrześniu br. wyniosła 146 euro/100 kg mps, a zatem była o 13% wyższa niż przed rokiem. 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!