| Autor: redakcja1

Prognoza cen żywca wieprzowego w marcu i czerwcu 2018 r.

W 2017 r., za sprawą załamania się eksportu unijnej wieprzowiny do Chin, będących największym jej odbiorcą, średnie ceny trzody chlewnej w UE od lipca 2017 r. wykazywały trend zniżkowy.

Prognoza cen żywca wieprzowego w marcu i czerwcu 2018 r.
W styczniu 2018 r. cena zakupu trzody chlewnej klasy E wynosiła 136,32 EUR/100 kg i była niższa o 4,5% niż w grudniu 2017 r. oraz o 10% niż w styczniu 2017 r. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 134,69 EUR/100 kg i była o 1% mniejsza niż w UE. U czołowych unijnych producentów i eksporterów trzody chlewnej ceny żywca kształtowały się od 111,55 EUR/100 kg w Belgii, tj. mniej o 17% niż w Polsce i 119,05 EUR/100 kg w Holandii o 12% do 137,11 EUR/100 kg w Niemczech - o 2% więcej niż w Polsce.
 
W lutym 2018 r. w większości krajów UE została zahamowana zniżkowy trend cen. W dniach 12–18.02.2018 r. unijni dostawcy za żywiec wieprzowy klasy E otrzymywali 140,95 EUR/100 kg, czyli więcej o 3% niż tydzień wcześniej oraz o 4,5% niż przed miesiącem. Był to jednak poziom mniejszy o 7% niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
Podobny kierunek zmian cen notowany jest też w Polsce. W styczniu 2018 r. (według GUS) krajowa cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 4,26 zł/kg i była niższa o 6,5% niż w grudniu 2017 r. oraz o 13% niż w styczniu 2017 r.
 
Od początku lutego 2018 r. obserwowany jest wzrost krajowych cen żywca wieprzowego. W okresie 12–18.02.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za świnie rzeźne płacono 4,47 zł/kg, a zatem o 7% więcej niż przed miesiącem, ale o 7% mniej niż przed rokiem.
 
W 2018 r. przewidywana jest zwyżka krajowej produkcji oraz utrzymanie eksportu wieprzowiny na poziomie podobnym do zrealizowanego w 2017 r. będą determinowały poziom cen trzody chlewnej w Polsce. Zgodnie z prognozą Zespołu Ekspertów KOWR, krajowe ceny skupu żywca wieprzowego w pierwszej połowie 2018 r., pomimo sezonowego wzrostu w okresie letnim, prawdopodobnie będą mniejsze niż w tym samym czasie 2017 r.
 
Prognozy ekspertów KOWR przewidują, iż średnie ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w okresie od czerwca do września 2017 r. mogą kształtować się następująco:
 
  • marzec 2018 r.: 4,40-4,60 zł/kg,
  • czerwiec 2018 r.: 4,80-5,10 zł/kg.


Tagi:
źródło: