| Autor: redakcja1

Prognozy dla unijnego rynku wieprzowiny

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024” – podaje FAMMU/FAPA.

Prognozy dla unijnego rynku wieprzowiny

Opracowanie zawiera m.in. prognozę poprawy sytuacji na wspólnotowym rynku wieprzowiny w obrębie najbliższych dziesięciu lat. Po siedmiu latach sukcesywnej zniżki, w 2015 r. można się już spodziewać odbudowy poziomu unijnej produkcji.

Pogłowie trzody chlewnej

Obniżenie się pogłowia trzody w UE, zapoczątkowane w 2007 r., wynikało z programów restrukturyzacyjnych, przyjętych w wielu krajach członkowskich ze względu na wysokie koszty pasz. W ostatnich trzech latach redukcja populacji świń w UE pogłębiła się.
 
Czynnikiem mającym największy wpływ na taki stan rzeczy było wprowadzenie w 2013 r. nowych przepisów z zakresu dobrostanu loch, epidemia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na wschodniej granicy UE i w następstwie wprowadzenie przez Rosję embargo na import wieprzowiny z UE w lutym 2014 r. Tegoroczna produkcja mięsa wieprzowego w UE zmaleje w stosunku do 2013 r. o 0,6% do 22,2 mln ton.

Eksport wieprzowiny

Pomimo rosyjskiego zakazu, unijny eksport mięsa wieprzowego w 2014 r. obniży się jedynie o 8%. Chiny i Hongkong będą największymi rynkami zbytu, z udziałem 33% unijnego eksportu. Następnymi importerami zamiast Rosji będzie Japonia, Filipiny i Korea Płd.

Ceny wieprzowiny

Ze względu na zmniejszenie się popytu, w 2014 r. przeciętne ceny wieprzowiny w UE spadają w odniesieniu do 2013 r. o 6% do 1650 EUR/t. Spis pogłowia trzody chlewnej, przeprowadzony wiosną tego roku w 14 państwach członkowskich, był pierwsza informacją dotyczącą odbudowy stada trzody chlewnej w UE. Pogłowie w sumie zwiększyło się w porównaniu do 2013 r. o 0,9%, a loch o 0,8%.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: