| Autor: redakcja1

To będzie trudny rok dla światowego sektora wieprzowiny

Zdaniem Rabobanku 2015 rok pozostanie bardzo trudnym rokiem dla sektora wieprzowiny na świecie – podaje FAMMU/FAPA.

To będzie trudny rok dla światowego sektora wieprzowiny

Sytuacja na światowym rynku wieprzowiny

Największy wpływ na taki stan rzeczy będzie miała niepewność dotycząca ewentualnego nawrotu wirusa epidemicznej biegunki świń (PED), rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), rosyjskiego zakazu importu oraz kursów wymiany walut. W 2014 r. sytuacja na globalnym rynku wieprzowiny była skomplikowana.

Epidemiczna biegunka świń (PED) wpłynęła na zwiększenie się cen na rynkach obu Ameryk oraz części Azji Południowo-Wschodniej do rekordowo wysokiego poziomu, Rosyjskie embargo na import wieprzowiny z UE przyczyniło się do nadpodaży na rynku unijnym. Na rynku chińskim także wystąpiła nadprodukcja i spadek cen.

W pierwszym kwartale 2015 r. Rabobank przewiduje zwyżki produkcji, co wpłynie łagodząco na zaistniałą sytuację rynkową. Odbudowa stada trzody chlewnej w USA i Meksyku przełoży się na dalszy spadek cen. Wzrastająca konkurencyjność cenowa w USA będzie częściowo hamowana przez umocnienie dolara amerykańskiego. Jednak malejące ceny pasz wpłyną na poprawę rentowności produkcji.

Szacunki w UE na pierwszy kwartał 2015 r. będą w dalszym ciągu niekorzystne. Jedynymi pozytywnymi sygnałami wspierającymi eksport są spadek wartości euro oraz ewentualne negocjacje z Rosją w sprawie złagodzenia zakazu na import niektórych produktów wieprzowych.

W Brazylii i Chinach sytuacja na rynku będzie sprzyjająca. Brazylijski sektor będzie wspierany wysokim zapotrzebowaniem z rynku krajowego i zagranicznego. W Chinach malejące pogłowie trzody chlewnej tylko częściowo zostanie zrekompensowane większą prośnością loch, co wpłynie na zwyżkę cen.

 Tagi:
źródło: