| Autor: redakcja6

Przeciętna cena trzody chlewnej o 20% wyższa niż przed rokiem

Jak wskazują dane zebrane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej, w I kwartale 2017 r. przeciętna cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 153,51 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 20% wyższa niż w I kwartale 2016 r.

Przeciętna cena trzody chlewnej o 20% wyższa niż przed rokiem

Ceny trzody chlewnej w Polsce

 
Danuta Zawadzka w aktualnym Rynku Rolnym poinformowała, że cena polskiej trzody wyniosła 150,82 EUR/100 kg i była o 19% wyższa niż przed rokiem. Nieco mniejszy wzrost ceny polskiej trzody niż średniej ceny w UE-28 spowodował, że w I kwartale 2017 r. cena polskiej trzody była o 2% niższa od przeciętnej ceny w UE-28, podczas gdy w I kwartale 2016 r. była niższa o 1%.
 

Prognozy cen trzody chlewnej

 
W marcu Komisja Europejska przewidywała, że w II kwartale, przeciętna cena trzody klasy E w UE-28 wyniesie 155,60 EUR/100 kg i będzie o 12% wyższa niż rok wcześniej. Sądząc po cenach kwietniowych, wzrost tych cen może być większy. W Polce, w związku z deprecjacją złotego względem euro, ceny wyrażone w złotych wzrosły w większym stopniu.
 
W I kwartale cena skupu trzody wyniosła 4,91 zł/kg i była o 20% wyższa niż w I kwartale 2015 r. W kwietniu może ona wynieść 5,45 zł/kg. Byłaby wówczas o 33% wyższa niż w kwietniu 2016 r. W tym miesiącu deprecjacja złotego względem euro wyniosła bowiem 4% w skali roku.
 

Eksport trzody chlewnej

 
W krótkookresowej ocenie z 15 lutego 2017 r. Komisja Europejska przewidywała, że eksport wieprzowiny z UE-28 do krajów trzecich będzie w 2017 r. o 9% mniejszy niż w 2016 r. Zdaniem FAS/USDA eksport ten będzie o 6% większy. W dwu pierwszych miesiącach 2017 r. eksport wszystkich produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich był o 12,3% większy niż rok wcześniej, w tym mięsa wieprzowego o 19,2%. W obu przypadkach styczniowe stopy wzrostu były znacznie większe niż lutowe. W styczniu 2017 r. w stosunku do stycznia 2016 r. eksport produktów wieprzowych z UE- 28 do krajów trzecich zwiększył się bowiem o 23,5%, a mięsa o prawie 30%. W lutym ( w stosunku do lutego 2016 r. ) było to odpowiednio 2% i 10%. Wyniki te nie przesądzają definitywnie słuszności jednej czy drugiej prognozy, ale wskazując na mniejszą dynamikę wzrostu w kolejnym miesiącu, mogą oznaczać zmianę tendencji rozwojowej. 


Tagi:
źródło: