| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej spadło w 21 krajach UE

Trudne warunki, w jakich producenci trzody chlewnej podejmowali decyzje produkcyjne w 2015 roku skutkowały zmniejszeniem pogłowia trzody. Ujawniły się one w grudniu i dotyczyły dwudziestu jeden krajów Unii Europejskiej - podaje Jan Małkowski i Danuta Zawadzka w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego.

Pogłowie trzody chlewnej spadło w 21 krajach UE

Największy spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Biorąc pod uwagę kraje liczące się w produkcji trzody, największa zniżkę pogłowia nastąpiła w Polsce o 6%. Większe niż w Polsce stopy spadku miały miejsce jedynie na Cyprze o 6,4%,  Malcie o 8,1% i w Estonii o 14%, a więc w krajach marginalnych z punktu widzenia produkcji wieprzowiny.
 
Mniejsza niż w Polsce, ale również spora redukcja nastąpiła na Łotwie o 4,4%, Litwie o 3,7%, Słowenii o 3,5%, Grecji o 3,2%, Czechach o 3,2%, Niemczech o 2,8% i w Irlandii o 2,1%. W Wielkiej Brytanii i na Słowacji obniżka pogłowia była stosunkowo niska i wyniosła odpowiednio 1,6% i 1,4%, a najmniejsza dotyczyła Austrii o 0,8% i Danii o 0,1%.
 
W większości krajów charakteryzujących się spadkiem ogólnego pogłowia trzody miał miejsce, znacznie od niego głębszy, zniżka pogłowia macior prośnych. Podobnie jednak, jak w przypadku całkowitego pogłowia trzody największe ograniczenie liczby macior prośnych wystąpiło w Polsce o 16,4%, a w dalszej kolejności na Litwie o 6,6%, Niemczech o 4,4%, Irlandii o 3,7%, Danii o 3,1% i w Czechach o 2,8%.
 
Jak podają Małkowski i Zawadzka, w siedmiu krajach Unii Europejskiej pogłowie trzody zwiększyło się, w tym w Hiszpanii o 6,8% i w Holandii o 3,2%. W obu tych krajach zwyżce ogólnego pogłowia towarzyszył wzrost pogłowia macior prośnych odpowiednio o 2,7% i 1,3%. Sądzić jednak można, że w Hiszpanii w relatywnie bliskim czasie dojdzie jednak do zmniejszenia się pogłowia, o czym świadczy stosunkowo głęboki o 7,2% obniżkę cen prosiąt oznaczający mniejsze zainteresowanie chowem.
 
Komisja Europejska szacuje, że w I kwartale i w II kwartale 2016 r. uboje trzody w UE-28 mogą być o 3% niższe niż porównywalnych kwartałach 2015 r., w których były one wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 3,2% oraz 2,4%. W ocenie ekspertów IERiGŻ, stwarza to nadzieję na sukcesywny wzrost cen i poprawę rentowności chowu.


Tagi:
źródło: