| Autor: redakcja1

Spadek cen skupu polskiej trzody chlewnej

Ceny skupu trzody w Polsce wyrażone w złotych wyniosły w I półroczu 2018 r. 4,46 zł/kg, a w III kwartale 4,73 zł/kg.

Spadek cen skupu polskiej trzody chlewnej
W stosunku do porównywalnych okresów sprzed roku, cena w I półroczu była mniejsza o 14,1%, a w III kwartale o 10,6%. Nieco większa w I półroczu obniżka ceny wyrażonej w złotych niż ceny wyrażonej w euro wynikała z aprecjacji złotego wobec euro w ujęciu roku.
 
Natomiast mniejszy spadek w III kwartale był następstwem rocznej deprecjacji złotego. W październiku cena skupu trzody wyniosła 4,40 zł/kg i była mniejsza niż rok wcześniej o 9%.
 
Z danych ZSRIR MRiRW wynika, że w listopadzie cena skupu może wynieść 4,25 zł/kg, co oznacza jej zniżkę w porównaniu do listopada 2017 r. o 9%. W grudniu 2018 r. ceny trzody tak w Polsce, jak i w całej UE będą mniejsze niż w listopadzie 2018 r. i niż w grudniu 2017 r.
 
Sądzić można, że cena trzody w Polsce będzie zawierać się w przedziale 4,10-4,25 zł/kg, a więc w skali roku może być niższa o 7-10%. Im mniejsza będzie stopa tej zniżki, tym większe nadzieje na szybsze wychodzenie z sytuacji kryzysowej.


Tagi:
źródło: