| Autor: redakcja1

Mniejsze pogłowie świń w Danii i Niemczech

Jak wynika z danych duńskiego urzędu statystycznego, pogłowie trzody chlewnej w Danii na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiło 12,281 mln sztuk i w skali roku zmniejszyło się o 3,3%.

Mniejsze pogłowie świń w Danii i Niemczech

Pogłowie trzody chlewnej w Danii

W największym stopniu zmalała liczebność tuczników o 7,7% oraz warchlaków o 2,6%, przede wszystkim z uwagi na zwiększony eksport warchlaków do dalszego tuczu do Niemiec i Polski. Pogłowie prosiąt było o 1,2% mniejsze niż przed rokiem.
 
Produkcja wieprzowiny w Danii będzie zatem malała przynajmniej do połowy tego roku. Stado zarodowe loch łącznie było stabilne, obniżyła się liczebność loch i loszek prośnych, wzrosła z kolei o 6% liczba loszek niepokrytych. Świadczy to o planach odbudowy produkcji przez hodowców w odpowiedzi na poprawę rentowności produkcji, po zwyżce cen żywca, jaki miał miejsce w roku 2016. Jak podaje FAMMU/FAPA, notowania zwiększyły się o 22% z bardzo niskiego poziomu 120 EUR/100 kg w marcu 2016 r. do 146 EUR/100 kg w grudniu 2016 r. Powodem rosnących cen była ograniczona podaż wieprzowiny w UE oraz wzrost popytu eksportowego, przede wszystkim ze strony Chin.

Pogłowie trzody chlewnej w Niemczech

Pogłowie trzody chlewnej w Niemczech w listopadzie 2016 r. wyniosło 23,3 mln sztuk i było o 1,4% niższe niż rok wcześniej. Redukcję zanotowano w szczególności w stadzie zarodowym, liczba loch zmniejszyła się bowiem o 3,4% do 1,9 mln sztuk. Wzrosła z kolei o 1,7% do 12,2 mln sztuk liczebność tuczników z przeznaczeniem do uboju, głównie z uwagi na większy import duńskich warchlaków.

Pogłowie świń w Polsce

Według danych GUS, pogłowie świń w Polsce w grudniu 2016 r. liczyło 11,1 mln sztuk, wzrastając o 4,9% w ujęciu roku. Zwiększyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej prosiąt o 8,4% i loch prośnych o 8,2%, warchlaków o 6,7%, trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,4%, trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 1,3%. W 2016 r. cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,65 zł i była o 8,1 % większa od notowanej w 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,61 zł wykazując zwyżkę o 1,5% w odniesieniu do notowanej przed rokiem.


Tagi:
źródło: