| Autor: redakcja1

Rynek trzody chlewnej w 2015 r. Pogłowie świń spadło do 10,59 mln szt.

Pogłowie świń ogółem na dzień 1 grudnia 2015 r. wynosiło 10 590,2 tys. sztuk i było mniejsze o 675,4 tys. sztuk - 6% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu minionego roku było niższe o 1049,6 tys. sztuk - 9% - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Rynek trzody chlewnej w 2015 r. Pogłowie świń spadło do 10,59 mln szt.

Pogłowie trzody chlewnej


W 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego zwiększyła się o 1,9%, a ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego wieprzowiny pogłębiło się. Import świń w zeszłym roku kształtował się na poziomie 5,442 mln sztuk, w tym świń do 50 kg przeznaczonych do dalszego tuczu stanowił 87,8% przywozu i wynosił 4,777 mln sztuk. Całkowity import trzody chlewnej był mniejszy od rejestrowanego w 2014 r. o 101,2 tys. sztuk - 4,3%, a świń do 50 kg wzrósł o 408,9 tys. sztuk – 9,4%.
 
Stado loch na chów w odniesieniu do grudnia 2014 r. zmalało do 814,4 tys. sztuk - 14,8%, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się w tym czasie o 105,7 tys. sztuk - 16,4% do 537,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. liczba loch w sumie obniżyła się o 132,6 tys. sztuk - 14%, w tym pogłowie loch prośnych o 103,1 tys. sztuk - 16,1%.
 
W sektorze prywatnym, w grudniu 2015 r., pogłowie świń liczyło 10,533 mln sztuk i zmniejszyło się w ciągu roku o 669,5 tys. sztuk - 6%, a w porównaniu ze stanem w czerwcu ub. r. było niższe o 1,048 mln sztuk - 9%. W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały w końcu 2015 r. 76,5% krajowego pogłowia trzody chlewnej było 8,106 mln sztuk, a więc o 823,5 tys. sztuk - 9,2% mniej niż w grudniu 2014 r. i o 1,075 mln sztuk - 11,7% niż w czerwcu 2015 r.
 
W sektorze publicznym pogłowie świń spadło w obrębie roku o 5,9 tys. sztuk - 9,5% i w porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. było niższe o 1,5 tys. sztuk – 2,5%, przez co wyniosło 56,5 tys. sztuk.
 
W grudniu 2015 r. obsada świń łącznie, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 72,8 sztuk i 5,6 szt względem 77,4 szt i 6,6 sztuk w grudniu 2014 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!