| Autor: redakcja1

Unijny rynek wieprzowiny

Według USDA/FAS światowa produkcja mięsa wieprzowego w 2017 r. może przekroczyć 111,0 mln t (wagi poubojowej) i będzie o 2,6% większa niż w 2016 r. (108,2 mln t).

Unijny rynek wieprzowiny
Największym światowym producentem wieprzowiny są Chiny, które w 2016 r. wyprodukowały 51,9 mln t tego mięsa, zaś prognozy na 2017 r. zakładają wzrost produkcji w tym kraju do 53,7 mln t, tj. o 1,9 mln t. Udział Chin w światowej produkcji mięsa wieprzowego sięga blisko 50%. Drugim ważnym światowym producentem mięsa wieprzowego jest UE (22% światowej produkcji). Na kolejnych miejscach znalazły się: Stany Zjednoczone (10,4%), Brazylia (3,4%), Rosja (2,6%), Wietnam (2,3%) i Kanada (1,8%).

Prognozy USDA zakładają wzrost produkcji wieprzowiny w 2017 r. w większości krajów. Największy może nastąpić w Rosji (o 4,7% do 2,9 mln t), Meksyku (+4,5%, do 1,4 mln t), Filipinach (+4,2%, do 1,5 mln t) oraz w Stanach Zjednoczonych (+3,8%, do 11,7 mln t), natomiast stabilizację produkcji prognozuje się dla UE.

UE jest drugim co do wielkości producentem mięsa wieprzowego na rynku światowym. Wg Eurostat jego produkcja w 2016 r. wyniosła ok. 23,0 mln t (wagi poubojowej) wobec 22,9 mln t w 2015 r., w tym w krajach UE-15 - 19,7 mln t, a w krajach UE-13 - 3,3 mln t. Odnotowany w 2016 r. wzrost produkcji, mimo spadku pogłowia trzody chlewnej w wielu krajkach UE, był wynikiem m.in. trwającego od czerwca 2016 r. wzrostu cen trzody chlewnej. W całej UE w 2016 r. ceny trzody wzrosły średnio o 17,8%. Najwyższy wzrost odnotowano w Rumunii (+23,7%) i w Polsce (+22,6%). Wyższe, średnio o 20%, były też ceny trzody chlewnej w Holandii, na Węgrzech i w Hiszpanii. Największym unijnym producentem mięsa wieprzowego w 2016 r. były Niemcy (24,2% unijnej produkcji), na drugim miejscu znalazła się Hiszpania (16,8%), na trzecim Francja (8,7%), zaś na czwartym - Polska (8,3%).

Jak zauważa Mirosława Tereszczuk, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, znaczny wzrost cen wieprzowiny był rezultatem zwiększenia unijnego eksportu produktów wieprzowych. Eksport mięsa wieprzowego nieprzetworzonego, który w 2016 r. wyniósł 2,38 mln t, był większy niż rok wcześniej o blisko 35%, tj. o 610 tys. ton. Głównym odbiorcą tego mięsa były kraje azjatyckie, a największą ilość w 2016 r. zakupiły Chiny - ponad 1,0 mln t wieprzowiny nieprzetworzonej (w 2015 r. 531 tys. t). Kolejne ważne rynki zbytu dla unijnej wieprzowiny to: Japonia (13,6% unijnego eksportu), Korea Płd. (9,4%), Hongkong (6%) i Filipiny (4%).

Udział Polski w unijnym eksporcie mięsa wieprzowego do krajów trzecich jest niewielki i w 2016 r. wyniósł zaledwie 4,4%. Jest to wynikiem obowiązujących od początku 2014 r. ograniczeń w handlu polską wieprzowiną w związku z występującymi w naszym kraju ogniskami ASF. Wiele krajów pozaunijnych, w tym m.in. azjatyckich, wprowadziło zakaz importu z Polski produktów wieprzowych. Mimo tego eksport wieprzowiny nieprzetworzonej z Polski do krajów trzecich w 2016 r. wyniósł ok. 106 tys. t i był wyższy niż rok wcześniej o 50%, a głównym jego odbiorcą były: Hongkong (37% wolumenu eksportu pozaunijnego), Stany Zjednoczone (28%), Wietnam (8%), Chile (6%) oraz Kanada (5%).


Tagi:
źródło: