| Autor: mikolaj

Ustawa o ASF podpisana przez Prezydenta

W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Specustawa zakłada wykup świń ze stref zagrożonych i przerób mięsa na konserwy, a następnie ich zakup przez instytucje państwowe.

Ustawa o ASF podpisana przez Prezydenta
Celem ustawy jest zapewnienie możliwości zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wyprodukowanych ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, utrzymywanych na obszarach, na których stwierdzono występowanie wirusa.  

Specjalne rozwiązanie przewidziane ustawą, zmierzające do realizacji celu ustawy, polega na zwolnieniu z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.) do zamówień na dostawy produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wyłączenie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy produktów mięsnych będzie mogło mieć miejsce po spełnieniu następujących przesłanek:

1) świnie, od których będą pochodziły produkty mięsne, zostaną zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;

2) zamówienie będzie udzielane podmiotom produkującym produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) produkty mięsne spełnią wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;

4) podmioty produkujące produkty mięsne, o których mowa w pkt 2, nabędą  świnie po cenach netto nie niższych niż: ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostaną nabyte, lub średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w tym regionie;

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: