| Autor: mikolaj

WIR: Potrzebna pilna interwencja na rynku wieprzowiny

Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku wieprzowiny.

WIR: Potrzebna pilna interwencja na rynku wieprzowiny

W związku z wprowadzeniem rosyjskiego embarga na import wieprzowiny, po wykryciu na terytorium Litwy i Polski przypadku ASF, nastąpiło dramatyczne pogorszenie sytuacji na rynku trzody chlewnej. Z rozeznania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w terenie wynika, że cena trzody na wielkopolskich skupach wynosi obecnie średnio 3,60-4,00 zł za 1 kg wagi żywej (w woj. kujawskopomorskim notowane są już ceny 3,20 zł). Producenci trzody chlewnej tracą w tych warunkach 120-150 zł na 1 tuczniku, czyli tyle muszą dołożyć do swojej produkcji.

Należy podkreślić, że Wielkopolska jest regionem, w którym chów trzody chlewnej jest dominującym kierunkiem produkcji. Z Wielkopolski pochodzi ok. 30% krajowej produkcji wieprzowiny. Problem nieopłacalności produkcji trzody chlewnej dotyka więc znaczną część gospodarujących na terenie rolników woj. wielkopolskiego. Uwarunkowania te sprawiły, że sektor produkcji trzody chlewnej stał się dla Wielkopolski "sektorem wrażliwym".


Zarówno producentom, jak i branży mięsnej powinno zależeć na stabilizacji cen skupu. Tylko w takich warunkach można cokolwiek racjonalnie zaplanować. Jeśli rynek mięsa podlegać będzie ciągłym wahaniom, doprowadzić to może do upadku wielu gospodarstw produkujących trzodę chlewną oraz zakładów przetwórstwa mięsnego. Zagrożony jest również wart blisko 4 mld zł rocznie polski eksport wieprzowiny.

Wobec zaistniałej sytuacji Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski wnioskuje do wszystkich decydentów o niezwłoczne podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku trzody chlewnej. W szczególności chodzi o realizację unijnej polityki na rynku wieprzowiny realizowanej w ramach instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zasady organizacji tego rynku reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. W ramach wspólnej polityki realizowane mogą być dopłaty do eksportu przetworów wieprzowych i nieprzetworzonego mięsa wieprzowego oraz dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!