| Autor: redakcja1

Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej ziemniaków.

Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r.
Sprawdzono wymagania jakościowe i znakowanie 188 partii ziemniaków oferowanych przez 128 podmiotów działających na początkowych etapach dystrybucji.

Cechy fizyczne

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych kontrolowanych ziemniaków.

Znakowanie

Znakowanie zakwestionowano w 63 partiach (33,5%). Nieprawidłowości dotyczyły m. in.: 
  • Niepełnego oznakowania (tj. braku informacji o kraju pochodzenia i/lub wizerunku flagi kraju pochodzenia, danych producenta lub nazwy i adresu podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, nazwy produktu, kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej).
  • Całkowitego braku oznakowania.
  • Stosowania nieprawidłowej lub niepełnej nazwy (np. „ziemniak sałatkowy” bez określenia „ziemniak jadalny”, „młody” dla ziemniaków jadalnych).
  • Braku ilości nominalnej lub jej niewłaściwego podawania (użycia nieprawidłowego określenia, podania ilości niezgodnej ze stanem faktycznym).
 


Tagi:
źródło: