| Autor: redakcja1

Wzrost cen ziemniaków

Jak wynika z danych organizacji producentów ziemniaków Północno-Zachodniej Europy (NEPG) zapasy ziemniaków są wyższe niż w poprzednim sezonie, jak również w stosunku do średniej pięcioletniej.

Wzrost cen ziemniaków
Z uwagi na zwiększenie się areału o 6% i większych plonów o 11%, zbiory ziemniaków jadalnych w krajach NEPG , tj. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Wlk. Brytania były o 18% większe niż 2016 r. Stąd też jest spora nadwyżka podaży nad popytem, co wpływa na niskie ceny.
 
Na przełomie lutego i marca utrzymywały się bardzo niskie temperatury w północno-zachodniej Europie. Zazwyczaj na początku marca miały miejsce już nasadzenia ziemniaków bardzo wczesnych, z kolei w tym roku zbyt wilgotne gleby, w połączeniu z okresem mrozu spowodowały, że wczesne rozpoczęcie sezonu sadzenia nie jest jeszcze możliwe.
 
Zdaniem NEPG to spowoduje, że w dalszej części sezonu ceny mogą się zwiększyć, gdyż pierwsze dostawy ziemniaków z tegorocznych zbiorów będą przypuszczalnie później na rynku niż w latach poprzednich. Poza tym straty w przechowywaniu ziemniaków, z uwagi na pogarszająca się jakość, są wyższe niż to wcześniej oceniano.
 
Ceny ziemniaków na zachodnioeuropejskich rynkach w dalszym ciągu są bardzo niskie. W końcu lutego w Belgii ceny ziemniaków odmiany Bintje na wolnym rynku wynosiły 20-30 EUR/t, podczas w gdy w dostawach kontraktowych było to 160 EUR/t. Z kolei w porównywalnym czasie poprzedniego sezonu ceny wolnorynkowe wynosiły 250 EUR/t, a nadwyżka w odniesieniu do cen kontraktowych sięgała 90-100 EUR/t.
 
W Holandii ceny ziemniaków w obrębie ostatniego miesiąca praktycznie pozostała niezmienna. Za ziemniaki do bezpośredniego spożycia z przeznaczeniem na eksport płacono zaledwie 40-50 EUR/t względem 220-260 EUR/t w tym samym czasie rok wcześniej. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na frytki, w zależności od odmiany, kształtowały się w przedziale 30-75 EUR/t w stosunku do 170-260 EUR/t w porównywalnym okresie 2017 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: