| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków

Warunki wegetacji – od posadzenia do zbiorów były zróżnicowane dla upraw ziemniaka.

Zbiory ziemniaków
Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin. Występujące od drugiej połowy maja opady deszczu poprawiły stan plantacji. Zróżnicowane warunki pogodowe w następnych miesiącach spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany. Ze względu na występujący rejonami znaczny niedobór opadów deszczu, nierównomierny ich rozkład, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji jest różny.

Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Areał uprawy ziemniaków w 2022 r. ocenia się na 0,2 mln ha. Szacuje się, że plony ziemniaków w tym roku wyniosą 307 dt/ha i będą większe o ok. 2% od zeszłorocznych. Zbiory ziemniaków prognozuje się na ok. 6,2 mln t, a więc mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 13%.


 


Tagi:
źródło: