zbiory ziemniaków i strony powiązane

 • 2020-01-09

  Spory wzrost obszaru upraw ziemniaków

  Warzywa

  Z powodu wysokich cen w sezonie 2018/2019 w większości krajów Europy Zachodniej doszło do sporego zwiększenia się obszaru uprawy ziemniaków, która w UE-5, tj. Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania, w 2019 r. wyniosła 862 tys. ha i była wyższa względem roku wcześniejszego o 5,1%.

 • 2020-01-03

  Spadek zbiorów ziemniaków o 13%

  Warzywa

  Bardzo wysoka temperatura powietrza w czerwcu oraz spory niedobór opadów przypadały na okres wiązania bulw i początkowego wzrostu masy ziemniaków, a więc największego zapotrzebowania roślin ziemniaka na wodę i znacząco ograniczyły ich potencjał plonotwórczy.

 • 2019-12-07

  Opóźnione zbiory ziemniaków

  Warzywa

  Na przełomie października i listopada br. zbiory ziemniaków w Europie Zachodniej były zaawansowane w 70-75%.

 • 2019-11-13

  Większy obszar upraw ziemniaków, ale plonowanie mniejsze

  Warzywa

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS obszar uprawy ziemniaków w Polsce w 2019 r. jest o 4% wyższy od zeszłorocznego i wynosi 310 tys. ha.

 • 2019-10-04

  Mniejsze zbiory ziemniaków

  Warzywa

  Bardzo wysoka temperatura powietrza w czerwcu oraz spory deficyt opadów przypadały na okres największego zapotrzebowania roślin ziemniaka na wodę i mocno ograniczyły ich potencjał plonotwórczy.

 • 2019-08-05

  Co przyniesie obecny sezon na europejskim rynku ziemniaka?

  Warzywa

  Jak wynika z danych Eurostatu, w UE-28 w 2018 r., ziemniaki uprawiano na 1,7 mln ha, a więc na 1,6% wszystkich gruntów ornych UE. Zebrano 52 mln t ziemniaków, tj. mniej o jedną trzecią (37,3%) niż w 2000 r. i 16,4% w ujęciu roku.

 • 2019-01-03

  Zbiory ziemniaków w 2018 roku

  Warzywa

  Wysokie temperatury powietrza z bardzo dużym deficytem opadów, a także nierównomiernym ich rozkładem w minionym roku, spowodowały ograniczenie możliwości plonotwórczych ziemniaków.

 • 2018-01-01

  Wzrost plonowania ziemniaków

  Warzywa

  Według danych GUS, plony ziemniaków w 2017 roku wyniosą 289 dt/ha i będą wyższe od zeszłorocznych o 4 dt/ha - 1%, pomimo trudności ze zbiorem produkcję ziemniaków przewiduje się na 9,5 mln t, czyli o 7% więcej od zbiorów zeszłorocznych.

 • 2017-10-27

  Wyższe zbiory ziemniaków w UE w 2017 r.

  Warzywa

  Z informacji opublikowanych w połowie września br. przez stowarzyszenie the North – western-European Potato Growers wynika, że tegoroczne zbiory ziemniaków we Wspólnocie mogą być znacznie wyższe niż w 2016 r.

 • 2017-10-06

  Ziemniaki

  Warzywa

  Warunki pogodowe występujące na przeważającym obszarze kraju od rozpoczęcia okresu wegetacji do połowy września na ogół sprzyjają normalnemu plonowaniu odmian ziemniaka.

 • 2017-09-06

  Niższe plony ziemniaków w Unii

  Warzywa

  Według danych Komisji Europejskiej (Mars Bulletin Vol. 25 No 8) tegoroczne plony ziemniaków w krajach Unii Europejskiej przeciętnie mogą zmniejszyć się o 2% w stosunku do 2016 r.

 • 2017-02-01

  Uprawy i ceny ziemniaków w Polsce

  Warzywa

  Główny Urząd Statystyczny powierzchnię uprawy ziemniaków w Polsce ocenił na 0,3 mln ha.