| Autor: mikolaj

W eksporcie ziemniaków utrzymuje się trend zniżkowy. Wzrósł wywóz przetworów ziemniaczanych

Jak podała Agencja Rynku Rolnego, w 2015 r. eksport ziemniaków z Polski ukształtował się w granicy 16 tys. ton i 2,8 mln EUR, a więc był mniejsza o 62% niż w 2014 r.

W eksporcie ziemniaków utrzymuje się trend zniżkowy. Wzrósł wywóz przetworów ziemniaczanych

Eksport ziemniaków z Polski

Na rynek pozaunijny trafiło 51% eksportu ziemniaków względem 82% w 2014 r. Głównym kierunkiem dostaw były kraje WNP, do których wysłano 6,8 tys. ton ziemniaków za 0,6 mln EUR. Jednak kontyngent wywozu do WNP był o 77% niższy niż w roku poprzednim, a jego wartość zmalała o 88%. Najwięcej ziemniaków dostarczano do Mołdawii - 6,4 tys. ton. Do Rosji wysłano jedynie 0,2 tys. ton tego surowca. W 2015 r. po raz pierwszy znaczącą ilość ziemniaków, tj. 0,9 tys. ton wyeksportowano do Tunezji.
 
Eksport ziemniaków do UE zwiększył się w 2015 r. o 4%, do 7,8 tys. ton. Wpływy z eksportu były o 8% większe niż przed rokiem i wyniosły 2 mln EUR. Ceny ziemniaków w eksporcie do UE były znacznie wyższe niż w wywozie do krajów trzecich. Największym unijnym odbiorcą ziemniaków były Rumunia (2 tys. ton) i Wielka Brytania (1,7 tys. ton).

Eksport przetworów ziemniaczanych

W 2015 r. eksport przetworów ziemniaczanych wyniósł 21 tys. ton (20,5 mln EUR) i był większy niż rok wcześniej o 21% (13%). Głównym kierunkiem eksportu tej grupy produktów były państwa UE. Do UE wywieziono 14,5 tys. ton przetworów ziemniaczanych o wartości 14 mln EUR, odpowiednio o 36% i 24% więcej niż 2014 r.
 
W obrębie rynku unijnego największymi odbiorcami polskich przetworów ziemniaczanych były: Niemcy, Austria i Węgry. Jednocześnie odnotowano spadek w eksporcie przetworów ziemniaczanych do państw WNP. W 2015 r. wolumen eksportu w tym kierunku wyniósł 0,5 tys. ton i był o 62% mniejszy niż w poprzednim roku. Wartość eksportu do państw WNP wyniosła 0,5 mln EUR i była o 60% mniejsza niż w 2014 r.


Tagi:
źródło: