| Autor: redakcja3

Rywalizacja młodzieży ze szkół rolniczych

W dniu 17 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w powiecie kaliskim odbył się finał XVIII edycji regionalnego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z południowej Wielkopolski.

Rywalizacja młodzieży ze szkół rolniczych
Konkurs został zorganizowany w ramach działań Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej przez: Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy współudziale Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka.

Finał poprzedziły eliminacje szkolne, które zostały przeprowadzone w marcu bieżącego roku w 8 zespołach szkół rolniczych regionu, a uczestniczyło w nich 248 uczniów. W finale regionalnym wystartowało 24 najlepszych uczniów, którzy rywalizowali ze sobą odpowiadając w części pisemnej na pytania testowe. W ścisłym finale rywalizowało ze sobą 6 najlepszych uczniów, wyłonionych po części testowej. Każdy z finalistów odpowiadał na pytania związane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, podzielone na bloki tematyczne. Ta część konkursu obejmowała także część praktyczną, związaną z oceną stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych (uczniowie mieli za zadanie ujawnić jak największą liczbę nieprawidłowości i zagrożeń przy zestawach maszyn rolniczych).

W klasyfikacji indywidualnej najlepszym okazał się Mateusz Kaczmarek, uczeń Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach (pow. jarociński). Miejsce drugie zajął Piotr Strzała, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem (pow. kępiński), a miejsce trzecie Adam Przybył, uczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrzeszowie (pow. ostrzeszowski).
 
Pierwszych sześciu uczniów, którzy wykazali się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie, otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim i Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto laureat pierwszego miejsca otrzymał puchar ufundowany przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.
 
Poza klasyfikacją indywidualną uczniowie rywalizowali w punktacji drużynowej szkół, w której najlepszą okazała się młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Miejsce drugie zajęli uczniowie z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, a miejsce trzecie zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrzeszowie. W klasyfikacji drużynowej za zajęcia trzech pierwszych miejsc szkoły otrzymały pamiątkowe puchary, ufundowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego i Starostę Kaliskiego. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
 
W przerwie zmagań pomiędzy częścią testową, a ścisłym finałem młodzież uczestnicząca w konkursie wraz z opiekunami zwiedziła Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.
 
Po wręczeniu nagród, nauczyciele zaangażowani w edukację młodzieży na rzecz propagowania kultury technicznej otrzymali przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa", którą wręczył prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Poseł Piotr Walkowski. W gronie osób wyróżnionych odznaką znaleźli się m. in. Iwona Pera z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie, Magdalena Radowska z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach i Wojciech Abkowicz z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.
 
Zmaganiom konkursowym towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac plastycznych o tematyce bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, których autorami są uczniowie gimnazjów z terenu powiatu kaliskiego.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!