| Autor: deprezes

Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej

W ostatnich latach coraz więcej hodowców skarży się na brak opłacalności produkcji trzody chlewnej. Krajowa produkcja już dawno temu przestała być działalnością łatwą i dobrze popłatną dla każdego rolnika. Zła sytuacja na rynku wynika z rozdrobnienia hodowli, niekorzystnych struktur stad, czy niskiej efektywność produkcji.

Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej
Nie bez znaczenia pozostaje też uciążliwa biurokracja piętrząca problemy przed zainteresowanymi inwestycjami w tej branży. Znaczącą rolę odgrywają również ceny pasz. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego obserwując od lat krajowy rynek hodowców trzody chlewnej rozpoczęła projekt, którego głównym celem jest wzrost świadomości hodowców w zakresie optymalizacji produkcji, ekonomiki, możliwości rozbudowy chlewni w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz znaczenia produkcji w systemach jakości jako możliwości budowania konkurencyjności na rynku.

Kampania Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej finansowana jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W ramach zaplanowanych działań UPEMI zorganizuje spotkanie networkingowe dla producentów trzody chlewnej i przedstawicieli branży mięsnej, cykl szkoleń dla hodowców szczegółowo poruszający zagadnienia związane z całym procesem optymalizacji produkcji oraz konferencję podsumowującą kampanię, gdzie omówione zostaną wnioski zgromadzone na szkoleniach. UPEMI będzie obecne również na targach AgroShow. 

Zaplanowanie na 8 czerwca br. spotkanie networkingowe, pomiędzy producentami trzody chlewnej, a przedstawicielami branży mięsnej, będzie poświęcone perspektywom wzrostu opłacalności hodowli trzody chlewnej w kontekście funkcjonowania branży mięsnej oraz budowania konkurencyjności polskiej wieprzowiny. 

Wprowadzenie do dyskusji przedstawi ekspert z Departamentu Agrobiznesu Banku Zachodniego WBK. Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia malejącego pogłowia trzody chlewnej, czy rosnącego importu prosiąt i wieprzowiny. Sprecyzowane zostaną przyczyn braku konkurencyjności krajowych producentów świń, takie jak niekorzystna struktura stad, nieodpowiednia organizacja produkcji i jej rozdrobnienie oraz błędy w zarządzaniu. Zarysowany zostanie problem braku odpowiednich informacji o ponoszonych kosztach, które powinien gromadzić hodowca , aby wiedzieć, na jakim etapie ponosi straty. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy hodowcami i nawiązania relacji biznesowych z przedstawicielami zakładów mięsnych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Tagi:
źródło: