| Autor: redakcja1

Koniunktura w polskim rolnictwie

W minionym roku koniunktura w polskim rolnictwie w 2017 r., przy zwyżce podaży większości surowców roślinnych i zwierzęcych kształtowała się głównie pod wpływem notowań cen na globalnych i europejskich rynkach rolnych.

Koniunktura w polskim rolnictwie
Zachodzące w czasie całego roku zmiany krajowych cen produktów rolnych wpływały na poprawę lub pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw w zależności od kierunku ich specjalizacji. W 2017 r., zwiększenie się cen wpłynął sprzyjająco na sytuację przede wszystkim producentów mleka oraz w mniejszym stopniu zbóż, zwierząt trawożernych, trzody chlewnej i ziemniaków.
 
Wartość produkcji globalnej sektora rolnego w cenach obecnych w 2017 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyła się o 8,9% w wyniku zwyżki wartości produkcji zwierzęcej o 14,9%, jak również produkcji roślinnej o 3,1%. W produkcji roślinnej zwyżka wartości produkcji w cenach bieżących wystąpiła w grupie zbóż i warzyw odpowiednio o 13% i 9%. W pozostałych grupach produktów roślinnych zaobserwowano spadek – największy wartości produkcji owoców o 21,5%. Według GUS, wzrost wartości produkcji zwierzęcej wynikał głównie z wysokiego wzrostu wartości mleka o 32%, produkcji bydła i trzody chlewnej po 15%, jak również wzrostu wartości produkcji jaj kurzych o 3%.
 
W 2017 r., po czterech latach spadku, ceny zbóż wykazały trend rosnący. Na obu rynkach zmiany cen poszczególnych gatunków zbóż w obrębie roku były podobne. W porównaniu z rokiem wcześniejszym średnie roczne ceny 1 dt podstawowych gatunków zbóż wzrosły od 2% do 7%. Zwyżka cen żywca wieprzowego na rynku krajowym, zwłaszcza w I półroczu ub. roku, zrekompensowała zwiększenie się cen zbóż oraz pasz i wpłynęła na poprawę stosunku cen skupu żywca do cen zbóż wskazując spodziewany wzrost rentowności tuczu trzody. W warunkach dalszego rozwoju produkcji drobiarskiej i utrzymującej się na rynku krajowym wysokiej podaży żywca drobiowego, ceny drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie podobnym do zeszłorocznego. Na rynku wołowiny i mleka notowany był wzrost cen. W wyniku zwiększającego się zapotrzebowania na mleko i przetwory mleczne na rynku globalnym odnotowano wyraźny wzrost cen mleka. Przeciętna cena mleka w Polsce w 2017 r. była większa w skali roku o 25,5%.


Tagi:
źródło: