| Autor: redakcja6

IERiZG: Czeka nas pogorszenie koniunktury w rolnictwie

Jak podaje Instytut Ekonomi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego, w listopadzie odnotowano nieznaczną poprawę uwarunkowań produkcji rolniczej. Prognozy wskazują jednak na ich pogorszenie w najbliższym czasie.

IERiZG: Czeka nas pogorszenie koniunktury w rolnictwie

Wskaźnik koniunktury rolniczej w listopadzie

Według Jadwigi Seremak-Bulge, wskaźnik koniunktury rolniczej w analizowanym czasie wzrósł o 0,2 pkt. proc. Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 roku, uległ obniżeniu - o 2 pkt. proc.

Spadek cen skupu surowców rolniczych we wrześniu i październiku 2014 roku

Od lipca bieżącego roku obserwowano spadek cen podstawowych surowców rolniczych, który uległ pogłębieniu we wrześniu i październiku. W tych dwóch miesiącach ceny surowców spadły aż o 5,9%.

Jak podaje specjalistka IERiGŻ, zboża podstawowe w skupie potaniały od 0,3% w przypadku jęczmienia, do 2,4% w przypadku pszenicy i żyta.

Jeszcze większe obniżki zaobserwowano w obrębie kukurydzy i ziemniaków - o odpowiednio 38% i 31%. Z kolei żywiec wołowy i drobiowy potaniał o 6,2-7,6%, a wieprzowy - o ponad 11%. Istotne zmiany zaobserwowano również w przypadku mleka, gdzie ceny w skupie obniżyły się o 3%.

Zdaniem Seremak-Bulge, spadki cen w skupie rekompensowane tylko w niewielkim stopniu przez spadki cen środków produkcji spowodowały, że w ciągu 10 miesięcy bieżącego roku niekorzystnie kształtowała się sytuacja polskich producentów rolnych.

Prognozy uwarunkowań produkcji rolniczej

Jak czytamy w grudniowym wydaniu Rynku Rolnego, w najbliższym czasie spodziewane jest dalsze pogorszenie rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Na niskie ceny surowców w dalszym ciągu będzie miała wpływ presja podaży produktów roślinnych i zwierzęcych oraz trudności w eksporcie. Niemniej wpływ na koniunkturę w rolnictwie będą stymulować dalsze obniżki cen środków produkcji.

Wpływ Rosji w kształtowaniu cen zbóż światowych

Ceny zbóż, zarówno na rynku światowym jak i polskim, kształtowane są na podstawie doniesień płynących z Rosji. Niepokojące sygnały z tego kraju powodują bowiem, iż ich ceny idą w górę. W Polsce znalazło to odzwierciedlenie w listopadowych zwyżkach notowań na giełdach i targowiskach.

Według specjalistki IERiGŻ, obniżki cen zbóż i pasz przekładają jednak na zadowalającą opłacalność wytwórstwa drobiu. Obecna sytuacja doskwiera jednak producentom wieprzowiny, ze względu na niskie ceny żywca trzody chlewnej.

Spadek cen surowców rolniczych a sytuacja konsumentów

Wobec spadku cen żywności i trudnościami z eksportem, żywność tanieje w bardzo szybkim tempie. Poprawia to znacznie sytuację konsumentów, jednocześnie pogarszając trudną już sytuację gospodarzy oraz przetwórców żywności.Tagi:
źródło: