| Autor: redakcja1

Rolnictwo europejskie w perspektywie 2021-31

Komisja Europejska właśnie opublikowała raport nt. prognozy dotyczącej rolnictwa na lata 2021-31.

Rolnictwo europejskie w perspektywie 2021-31
 1. Rynek zbóż
Powierzchnia uprawy zbóż nieznacznie spadnie i osiągnie w 2031 roku poziom około 51,2 miliona ha. Przewiduje się, że plony pszenicy i jęczmienia będą niższe, podczas gdy plony kukurydzy wzrosną, głównie na skutek poprawy plonowania tej uprawy w krajach Europy Wschodniej. Całkowita produkcja zbóż w perspektywie 2021-31 spadnie o 2,5% do poziomu 276 milionów ton. Spadnie również popyt i całkowite zużycie zbóż do 254,8 milion ton, głównie z powodu zmniejszenia się produkcji zwierzęcej i zapotrzebowania na paszę. Konkurencyjność UE w zakresie zbóż zostanie poważnie osłabiona ze strony krajów basenu Morza Czarnego, co spowoduje spadek udziału UE na rynkach poza unijnych. Głównym czynnikiem destabilizacji i niepewności przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych przez rolników w roku 2022 będą szalejące ceny nawozów i energii.
 1. Rośliny oleiste
Obszar uprawy roślin oleistych nie zmieni się i pozostanie na poziomie ok. 10,7 miliona ha.  Plony takich roślin jak słonecznik czy soja wzrosną, podczas gdy plony rzepaku będą poddane silnej presji ze strony zmiennych warunków klimatycznych i chorobotwórczych. Unia Europejska pozostanie importerem netto nasion roślin oleistych, ale pod koniec okresu prognozy import się zmniejszy ze względu na spadek popytu na materiał paszowy oraz ten wykorzystywany w produkcji biodiesla. Całkowita produkcja w tej grupie wyniesie 31,2 miliona ton w roku 2031.
 1. Rośliny białkowe
Przewiduje się silny wzrost produkcji spowodowany większym areałem oraz wyższymi plonami. To będzie miało wpływ na zmniejszenie importu roślin białkowych pomimo rosnącego popytu konsumenckiego oraz przemysłu paszowego.
 1. Buraki cukrowe
Powierzchnia uprawy buraków ustabilizuje się a produkcja nieco wzrośnie osiągając poziom 16,3 miliona ton w 2031 roku. Przewiduje się spadek w konsumpcji cukru spowodowany wzrostem zainteresowania zdrową dietą i zmianą zwyczajów żywieniowych. Ten spadek będzie zrekompensowany eksportem produktów przetworzonych, w zakresie których UE utrzyma swoją konkurencyjność na rynkach poza unijnych.
 1. Mleko i produkty mleczne
Przewiduje się, że dynamika wzrostu produkcji mleka w UE spadnie z powodów wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego. Poziom produkcji w roku 2031 osiągnie 162 miliony ton. Branża poczyni postępy w zakresie zrównoważonych praktyk produkcyjnych oraz zwiększania wartości dodanej do produktów mleczarskich. Alternatywne modele produkcji zyskają na znaczeniu, co spowoduje spadek dynamiki wzrostu wydajności mlecznej. Liczba krów zmniejszy się o około 1,5 miliona sztuk. Produkcja mleka ekologicznego wzrośnie do 8% w 2031 r. (z poziomu 3,5% w 2019). Unia pozostanie największym graczem na rynku światowym z 30% udziałem i przed Nową Zelandią i USA. Dynamiczny wzrost popytu na produkty mleczarskie zanotują kraje azjatyckie, co stworzy bardzo dobre warunki rozwoju dla mleczarstwa UE. Prognozy wskazują, że cena mleka surowego w skupie osiągnie poziom 0,39 Euro/l w 2031 roku.
 1. Mięso
Konsumpcja mięsa na Świecie będzie rosła o 1,4% rocznie, głownie ze względu na wzrost populacji, konsumpcji oraz dochodów w krajach rozwijających się. W samej UE prognozuje się jednak niewielki spadek konsumpcji do poziomu 67 kg/osobę w 2031 r. Spowodowane to będzie zmianą podejścia konsumentów do diety, środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Branża będzie musiał rozwijać się w kierunku modeli zrównoważonych. Konsumpcja wołowiny w UE spadnie o 0,9 kg/osobę. Eksport wołowiny początkowo wzrośnie ale w dłuższej perspektywie może spaść ze względu na ograniczenia w możliwościach transportu żywych zwierząt na duże odległości.

Odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Chinach będzie miało olbrzymi wpływ na ograniczenie możliwości eksportu wieprzowiny poza UE. Dodatkowo preferencje konsumentów spowodują spadek spożycia wewnątrz samej UE. Te czynniki sprawią, że produkcja wieprzowiny będzie spadać w tempie 0,8% rocznie, ale UE utrzyma rolę lidera światowego w eksporcie tego mięsa.

Dynamika wzrostu spożycia i produkcji drobiu spadnie. Konsumenci nadal będą postrzegać to mięso jako zdrowsze. Eksport będzie możliwy dla niektórych elementów i uwarunkowany konkurencyjną ceną.
 1. Wnioski dla Wielkopolskiego rolnictwa
 2. Z pewnością cieszą dobre perspektywy mleczarstwa. Wielkopolska, po województwie podlaskim i mazowieckim jest trzecim producentem mleka w skali kraju. WIR brał udział w międzynarodowym projekcie Inno4grass, którego wynikiem było zebranie innowacyjnych praktyk stosowanych przez europejskich rolników w zakresie wykorzystania użytków zielonych do produkcji mleka.
 3. Podobnie na plus, należy zaliczyć dobre prognozy stojące przed sektorem drobiarskim. To branża, która w Wielkopolsce rozwija się bardzo dynamicznie. Wyzwaniem będzie tu jednak ptasia grypa, która szczególnie w tym roku dotknęła sektor.
 4. Z drugiej strony martwi prognoza dotycząca rynku trzody chlewnej. Ograniczenie importu wieprzowiny przez Chiny oraz spadek jej wewnętrznej konsumpcji ograniczą możliwości rozwojowe tego sektora, w którym nasze województwo z 35% udziałem w skali kraju, odgrywa ważną rolę. Wielkopolska Izba Rolnicza szczególnie zabiega o wsparcie tej branży.
 5. Branże te będą jednak musiały podążyć w kierunku modeli rolnictwa zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska, klimatu oraz dobrostanu zwierząt. Tego wymagać będą regulacje UE oraz konsumenci.
 6. Długoterminowa prognoza produkcji zbóż wskazuje na powolne normalizowanie się sytuacji chociaż rok 2022 będzie jeszcze rokiem huśtawki cenowej. To być może wymusi lepszą integrację wielkopolskich rolników w celu ustabilizowania przepływów finansowych pomiędzy uczestnikami rynku.
 7. Dobre perspektywy rysują się dla producentów roślin białkowych, których przybywa. Nasze ostatnie analizy wskazują, że soja staje się atrakcyjną alternatywą dla rolnika.
 8. Ważną uprawą dla Wielkopolski jest burak cukrowy. Perspektywy dla tego rynku są stabilne pomimo spadku konsumpcji. Jeśli koszty energii i nawozów ustabilizują się to jest szansa na utrzymanie tej uprawy. Rolnicy muszą tu jednak skupić się na technologii i optymalizacji kosztów. Nie warto stosować nadmiernych dawek azotu, bo burak go nie potrzebuje. Warto rozważyć uprawę uproszczoną.


Tagi:
źródło: