| Autor: redakcja1

Analitycy FAO obniżyli nieco globalną produkcję zbóż, ale podnieśli zapasy

We wrześniowym raporcie analitycy FAO obniżyli o 4 mln ton (w porównaniu z raportem lipcowym) prognozę światowej produkcji zbóż w sezonie 2023/24, do 2,81 mld ton. Odpowiada to rekordowemu wynikowi z sezonu 2021/22 i oznacza 0,9% wzrost w skali roku.

Analitycy FAO obniżyli nieco globalną produkcję zbóż, ale podnieśli zapasy
Eksperci FAO obniżyli prognozę światowych zbiorów pszenicy w bieżącym sezonie o 2,2 mln ton, do 781,1 mln ton (-2,6% w skali roku, ale drugi wynik w historii). Korekty w dół prognoz produkcji dla Kanady i Unii Europejskiej w związku z utrzymującymi się suchymi warunkami pogodowymi, które ograniczyły plony, odpowiadały za znaczną część miesięcznego spadku. Prognozy dotyczące produkcji pszenicy w Chinach również zostały obniżone, choć w mniejszym stopniu, ponieważ ulewne deszcze w kluczowych regionach produkcyjnych pogorszyły perspektywy plonów. Jednocześnie podniesiono prognozy produkcji pszenicy dla Stanów Zjednoczonych, gdzie zaktualizowane dane ankietowe wykazały większy obszar pszenicy jarej, a także dla Indii i Ukrainy, odzwierciedlając najnowsze dane rządowe wskazujące wyższe niż wcześniej przewidywano plony.

Prognoza dotycząca światowej produkcji zbóż paszowych na sezon 2023/24 jest niższa o 1,3 mln ton w porównaniu z prognozami z lipca i obecnie wynosi 1 511 mln ton, co stanowi nadal wzrost o 2,7% w ujęciu rocznym, przy czym większość nowych cięć wynika z upraw jęczmienia i owsa. 

Prognozę światowej produkcji jęczmienia obniżono o 2,9 mln ton do 143,8 mln ton, co oznacza spadek o 5,6 proc. rok do roku. Niższe perspektywy produkcji odzwierciedlają pogorszenie warunków upraw i perspektyw plonów w Unii Europejskiej i Kanadzie. Pogorszone perspektywy światowej produkcji owsa dotyczą w dużej mierze niższych perspektyw upraw w Kanadzie, Unii Europejskiej.

Jednocześnie analitycy nieznacznie podnieśli prognozę zbiorów kukurydzy o 3,6 mln ton, do rekordowego poziomu 1,21 mld ton, dzięki oczekiwanemu wzrostowi produkcji w Brazylii i na Ukrainie.

Oczekiwany światowy eksport zbóż w sezonie 2023/24 obniżył się od lipca o 6,5 mln ton do 466,2 mln ton wobec 471,6 mln ton według lipcowej prognozy (474,1 mln ton w sezonie 2022/23 MR), w związku z prognozowanym ograniczeniem światowego eksportu pszenicy do 193,3 (197,3 ; 200,2) mln ton, a zboża paszowe – do 219,6 (221,4; 221,4) mln ton. 

Prognoza światowych zapasów zbóż wynosi 878 mln ton na koniec sezonu 2023/2024 utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do lipca, wskazując na wzrost o 18,6 mln ton (2,2 proc.) powyżej poziomów otwarcia.

Wskaźnik światowych zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2023/24 wyniósłby 30,5%, prawie niezmieniony poziom w porównaniu z 30,6% w sezonie 2022/2023, co wskazywałoby na ogólnie komfortowy poziom globalnej podaży z perspektywy historycznej. 

Prognozuje się, że światowe zapasy pszenicy wzrosną nieznacznie, o 0,3 procent, powyżej poziomów otwarcia do 315 mln ton, co odzwierciedla korektę w górę o 1,3 mln ton w tym miesiącu, głównie w Federacji Rosyjskiej, Turcji, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Prognoza całkowitych światowych zapasów zbóż paszowych wynosi 365 milionów ton, co oznacza wzrost o 4,3 procent w stosunku do poziomów otwarcia.


Tagi:
źródło: