| Autor: redakcja1

Ceny skupu zbóż według GUS

Utrzymujące się na wysokim poziomie światowe zapotrzebowanie na zboża, przy mniejszych niż przewidywano zbiorach w niektórych krajach eksporterskich, powoduje presję na zwyżkę cen ziarna na rynkach międzynarodowych, w tym też w Polsce.

Ceny skupu zbóż według GUS
W październiku 2021 r. cena pszenicy w skupie według GUS osiągnęła poziom 1 047 zł/t, a więc wyższy o 7% niż miesiąc wcześniej i o 37% niż przed rokiem. Wzrost cen pszenicy, tj. od 1,6% do 13,5% zaobserwowano w piętnastu województwach, a obniżkę jedynie w województwie mazowieckim o 0,3%. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 988 zł/t w woj. małopolskim do 1092 zł/t w woj. zachodniopomorskim.

Cena żyta w obrębie miesiąca wzrosła o 13% do 868 zł/t. W stosunku do października 2020 r. żyto było o 44% droższe. Wzrost cen żyta odnotowano w trzynastu województwach, czyli największy – w zachodniopomorskim – o 20,5% oraz w pomorskim – o 16,8%, a obniżka w woj. podkarpackim o 6% i lubelskim o 6,8%. Zboże to było najtańsze w woj. podkarpackim – 752 zł/t, a najdroższe w woj. zachodniopomorskim – 893 zł/t1.

Cena jęczmienia w październiku 2021 r. wyniosła 880 zł/t i była wyższa o 7% niż przed miesiącem i o 32,5% niż rok wcześniej. Wzrost cen jęczmienia od 0,4% do 17,6% odnotowano w trzynastu województwach, a spadek od 0,4% do 2,1% w trzech województwach. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 800 zł/t w woj. podkarpackim do 925 zł/t w woj. świętokrzyskim i pomorskim.

 


Tagi:
źródło: