| Autor: redakcja1

Ceny skupu zbóż według GUS

Na rynku krajowym w pierwszym kwartale sezonu 2022/2023, tj. lipiec–wrzesień 2022 r. zwiększenie podaży ziarna z nowych zbiorów skutkowało obniżeniem cen skupu zbóż.

Ceny skupu zbóż według GUS
We wrześniu 2022 r. cena pszenicy w skupie według GUS wyniosła 1 510 zł/t i była niższa o 0,3% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 54% niż przed rokiem. Spadek cen pszenicy odnotowano w ośmiu województwach od 0,7% do 2,6%, a wzrost również w ośmiu województwach od 0,1% do 5%. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 1 404 zł/t w woj. podkarpackim do 1 571 zł/t w woj. lubuskim.

Cena żyta we wrześniu 2022 r. zmalała o 1% do 1 199 zł/t. W stosunku do września 2021 r. żyto było o 56% droższe. Spadek cen żyta odnotowano w pięciu województwach, tj. największy – w woj. warmińsko-mazurskim o 2,3% oraz w woj. zachodniopomorskim o 1,5%, natomiast zwyżkę cen odnotowano w dziewięciu województwach od 0,5% do 6,5%. W województwie świętokrzyskim cena żyta pozostała niezmienna. Zboże to było najtańsze w woj. śląskim – 1 145 zł/t, a najdroższe w woj. świętokrzyskim – 1 300 zł/t.

Cena jęczmienia we wrześniu 2022 r. wynosiła 1 344 zł/t i była niższa o 3% niż przed miesiącem, ale wyższa o 64% niż rok wcześniej. Spadek cen jęczmienia zaobserwowano w pięciu województwach, od 0,9% w woj. zachodniopomorskim do 10,6% w woj. dolnośląskim, a zwyżkę w jedenastu województwach, od 0,9% w woj. opolskim do 23,3% w woj. lubelskim. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 1 157 zł/t w woj. małopolskim do 1 451 zł/t w woj. lubelskim.

Cena kukurydzy ukształtowała się w granicy 1 359 zł/t, a więc niższej o 3% niż miesiąc wcześniej, ale wyższej o 38% niż przed rokiem. Spadek cen kukurydzy zaobserwowano w jedenastu województwach, tj. najmniejszy w opolskim – 0,2%, a największy – w dolnośląskim – o 20,4%, a wzrost w pięciu województwach od 1,1% do 4%. Zboże to było najtańsze w woj. dolnośląskim – 1 137 zł/t, a najdroższe w woj. pomorskim – 1 472 zł/t.


Tagi:
źródło: