| Autor: redakcja1

Ceny skupu zbóż według GUS

Na rynku krajowym w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2022/2023 spadek podaży ziarna oraz duża niepewność, co do dalszej możliwości eksportu ziarna z Ukrainy przez porty Morza Czarnego skutkowały zwyżką cen skupu zbóż podstawowych.

Ceny skupu zbóż według GUS
W październiku 2022 r. cena pszenicy w skupie według GUS wyniosła 1 550 zł/t i była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej i o 48% niż przed rokiem. Wzrost cen pszenicy odnotowano w czternastu województwach od 0,8% do 5,2%, a spadek w województwie śląskim o 0,2% i województwie świętokrzyskim o 4%. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 1 447 zł/t w woj. podkarpackim i 1 458 zł/t w woj. lubelskim do 1 605 zł/t w woj. pomorskim i 1604 zł/t w woj. lubuskim.

Cena żyta w październiku 2022 r. osiągnęła poziom 1 337 zł/t, tj. wyższy o 11% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do października 2021 r. żyto było droższe o 54%. Wzrost cen żyta odnotowano w sześciu województwach, tj. największy – w woj. pomorskim o 21% oraz w woj. mazowieckim – o 18,1%. Natomiast spadek cen zaobserwowano w dziewięciu województwach od 0,3% do 14,7%. Zboże to było najtańsze w woj. świętokrzyskim – 1 108 zł/t i śląskim – 1 127 zł/t, a najdroższe – w woj. mazowieckim – 1 423 zł/t i zachodniopomorskim – 1 402 zł/t.

Cena jęczmienia w październiku 2022 r. wynosiła 1 360 zł/t i była o 1% wyższa niż przed miesiącem i o 55% wyższa niż rok wcześniej. Wzrost cen jęczmienia odnotowano w dwunastu województwach, od 0,4% w woj. wielkopolskim do 20,3% w woj. mazowieckim, a spadek w czterech województwach od 1,1% w woj. podkarpackim do 2,5% w woj. opolskim. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 1 237 zł/t w woj. małopolskim do 1 519 zł/t w woj. mazowieckim.

Rozpoczynające się zbiory kukurydzy wpłynęły na obniżkę cen tego zboża. Cena kukurydzy w październiku 2022 r. ukształtowała się w granicy 1 057 zł/t, tj. niższej o 22% niż miesiąc wcześniej, ale o 54% wyższej niż przed rokiem. Spadek cen kukurydzy odnotowano we wszystkich województwach, w tym najmniejszy w podlaskim – 5,9%, a największy – w świętokrzyskim – o 33,4%. Zboże to było najtańsze w woj. świętokrzyskim – 918 zł/t, a najdroższe w woj. podlaskim – 1 257 zł/t.


Tagi:
źródło: