| Autor: redakcja1

Ceny skupu zbóż według GUS

Utrzymujące się światowe zapotrzebowanie na zboża, przy malejących zapasach, wywierało presję na wzrost cen. W lipcu 2021 r. niesłabnące obawy związane z utrzymującą się suszą w rejonach uprawy pszenicy w USA (trzeciego światowego eksportera tego zboża) były powodem krótkoterminowych wahań cen. Dopiero rozpoczęcie tegorocznych zbiorów zbóż przyczyniło się do obniżki cen. Spadek cen był jednak ograniczany nawracającymi opadami deszczu w Europie, co powodowało obawy o jakość ziarna.

Ceny skupu zbóż według GUS
W lipcu 2021 r. cena pszenicy w skupie według GUS ukształtowała się w granicy 857 zł/t, a więc niższym o 12% niż miesiąc wcześniej, ale o 20% wyższym niż przed rokiem. Spadek cen pszenicy, tj. od 2% do 16,1% odnotowano we wszystkich województwach. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 821 zł/t w woj. dolnośląskim do 946 zł/t w woj. świętokrzyskim. Cena żyta w obrębie miesiąca zmniejszyła się o 15% do 692 zł/t. W stosunku do lipca 2020 r. żyto było o 25% droższe.

Spadek cen żyta odnotowano w czternastu województwach, a zatem największy – w mazowieckim – o 23,5% oraz w pomorskim – o 20,4%. Zboże to było najtańsze w woj. podkarpackim – 580 zł/t, a najdroższe w woj. lubuskim – 779 zł/t.

Cena jęczmienia w lipcu 2021 r. wynosiła 701 zł/t i była niższa o 19% niż przed miesiącem, ale wyższa o 17% niż rok wcześniej. Wzrost cen jęczmienia od 10,2% do 23,3% zaobserwowano we wszystkich województwach. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 646 zł/t w woj. małopolskim do 763 zł/t w woj. świętokrzyskim.

Cena kukurydzy ukształtowała się w granicy 1 012 zł/t, czyli wyższym o 3% niż miesiąc wcześniej o 35% niż przed rokiem. Wzrost cen kukurydzy od 0,4% do 8,2% odnotowano w jedenastu województwach, a spadek od 0,5% do 5,2% w pięciu województwach, Zboże to było najtańsze w woj. lubelskim – 951 zł/t, a najdroższe w woj. lubuskim – 1049 zł/t.


Tagi:
źródło: