| Autor: redakcja1

Dobra kondycja upraw zbożowych w USA

Według USDA, do połowy kwietnia br. amerykańscy rolnicy obsiali kukurydzą 13% całej planowanej powierzchni - 4% w poprzednim tygodniu i 8% średnio w okresie ostatnich pięciu lat.

Dobra kondycja upraw zbożowych w USA

Uprawa zbóż w USA

Kondycja pszenicy ozimej na dzień 17 kwietnia br. była lepsza niż rok wcześniej. Odsetek upraw, których stan został oceniony na dobry lub bardzo dobry wyniósł 57% w stosunku do 42% w porównywalnym czasie 2015 roku.
 
Postępy zasiewów pszenicy jarej są też lepsze niż rok wcześniej – 27% przewidywanego areału w porównaniu do 13% w poprzednim tygodniu i 19% średnio dla tego okresu w ostatnich pięciu latach.
 
Podobnie szybsze jest tempo siewów jęczmienia jarego - zauważa FAMMU/FAPA. W analizowanym tygodniu obsiano jęczmieniem jarym 13% szacowanej powierzchni względem 19% rok wcześniej i 26% w okresie ostatnich pięciu lat.Tagi:
źródło: