| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych

Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na zboża ze strony importerów w sezonie 2021/2022, pomimo dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, szczególnie ze strony państw WNP, skutkowało zwyżką krajowego eksportu.

Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych
W okresie dwóch miesięcy sezonu 2021/2022 (lipiec–sierpień 2021 r.) z Polski wysłano 977 tys. ton ziarna zbóż, czyli więcej o 2% niż w tym samym okresie przed rokiem. Podobnie jak w latach poprzednich, kontrahenci zagraniczni wykazywali największe zainteresowanie zakupem pszenicy, której wywóz ukształtował się w granicy 309 tys. ton, tj. o 8% wyższej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Stanowiło to 32% wolumenu wywozu ziarna ogółem. Większy był także wywóz kukurydzy – 3,5 razy do 194 tys. ton i owsa – 2,1 razy do 41 tys. ton. W tym czasie wywóz pszenżyta zmniejszył się o 40% do 116 tys. ton, żyta – o 37% do 137 tys. ton, a jęczmienia – o 5% do 176 tys. ton.

Ziarno zbóż wywieziono głównie do krajów UE - 81% udziału, m.in. do Niemiec z 66% i 647 tys. ton, Niderlandów z 10% i 100 tys. ton oraz Hiszpanii z 2% i 14 tys. ton. Spośród krajów trzecich największymi odbiorcami zbóż była Algieria z 9% i 91 tys. ton i Arabia Saudyjska z 7% i 65 tys. ton.

Największy wolumen wysyłki w przypadku pszenicy odnotowano do krajów trzecich - 54% eksportu tego ziarna. Ważnymi odbiorcami pszenicy były: Niemcy z 133 tys. ton i 43%, Algieria z 91 tys. ton i 30%, Arabia Saudyjska z 65 tys. ton i 21% i Norwegia z 10 tys. ton i 3%.

Odbiorcą jęczmienia, żyta i kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy. Z Polski wywożono także duże ilości przetworów zbożowych. W sumie w okresie lipiec–sierpień 2021 r. z kraju wywieziono 1,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna, o 3% więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu. Przychody otrzymane z eksportu tego asortymentu były większe o 14% niż rok wcześniej i wyniosły 681 mln EUR.


Tagi:
źródło: