| Autor: redakcja1

Globalne zbiory pszenicy

Według USDA globalne zbiory pszenicy w sezonie 2022/2023, tak jak w poprzednim sezonie, mogą wynieść blisko 784 mln ton.

Globalne zbiory pszenicy
USDA przewiduje, że wzrost może nastąpić głównie w Kanadzie o 57% do 35 mln ton, Brazylii o 13% do 9 mln ton, Kazachstanie o 10% do 13 mln ton, USA o 8% do 48,5 mln ton i Chinach o 1% do 138 mln ton.

Mniejsze zbiory tego zboża są prognozowane m.in.: w Argentynie o 16% do 19 mln ton, Australii o 9% do 33 mln ton, Indiach o 6% do 103 mln ton oraz w UE o 4,5% do 132 mln ton.

Duże znaczenie dla rynku globalnego mają prognozy zbiorów pszenicy w Rosji i Ukrainie. W sezonie 2022/2023 zbiory pszenicy w Rosji mogą osiągnąć poziom 91 mln ton, a więc wyższy o 21% niż w sezonie 2021/2022, co stanowić będzie 12% światowych zbiorów. Zapotrzebowanie na pszenicę w Rosji jest znacząco niższe od produkcji. W tej sytuacji kraj ten będzie miał duże możliwości eksportowe.

Ważnym producentem pszenicy jest również Ukraina. W sezonie 2022/2023 zbiory tego zboża w Ukrainie, w porównaniu z poprzednim sezonem, prawdopodobnie ulegną spadkowi o 38% do 20,5 mln ton. Zbiory pszenicy w Ukrainie, nawet po drastycznym obniżeniu wolumenu produkcji w wyniku działań wojennych, są większe od szacowanego przez USDA zapotrzebowania tego kraju na ziarno wynoszącego 11 mln ton.


Tagi:
źródło: