| Autor: redakcja1

Globalne zbiory zbóż

W grudniu 2021 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz kolejny dokonał korekty prognozy zbiorów zbóż.

Globalne zbiory zbóż
W sezonie 2021/2022 globalne zbiory zbóż prawdopodobnie osiągną rekordowy poziom 2,28 mld ton. Będą one o 3% większe niż w poprzednim sezonie.

Światowe zbiory pszenicy w porównaniu z poprzednim sezonem mogą być o 0,3% większe i wynieść 778 mln ton.

Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie 1,5 mld ton, a zatem o 5% większym niż w sezonie 2020/2021, w tym kukurydzy – ponad 1,2 mld ton, tj. o 8% wyższym. Niższe zbiory szacowane są dla pozostałych zbóż z wyjątkiem sorga, które odnotuje wzrost o 6% do 66 mln ton.

W krajach WNP zbiory zbóż w 2021 r. zostały ocenione na 237 mln ton, czyli o 1% powyżej zbiorów z 2020 r. Rekordowe zbiory zbóż są przewidywane na Ukrainie, tj. wzrost o 30% do 85 mln ton. Spadek zbiorów prognozowany jest w Federacji Rosyjskiej o 10% do 114 mln ton oraz Kazachstanie o 17% do 16 mln ton. Kraje te, z uwagi na wysoki poziom zasobów, będą dysponowały sporymi nadwyżkami zbóż.

W tym sezonie Ukraina może się stać drugim, czyli po USA największym eksporterem zboża, a Federacja Rosyjska może uplasować się na piątym miejscu. USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE-27 w 2021 r. mogą ukształtować się na poziomie 294 mln ton, a więc wyższym o 4% niż przed rokiem. Zbiory pszenicy mogą zwiększyć się o 9% do 139 mln ton, a zbóż paszowych mogą pozostać na poziomie 155 mln ton. Ze względu na duży popyt na zboża ze strony krajów trzecich eksport zbóż z UE może wzrosnąć z 41 mln ton do blisko 50 mln ton.

W Polsce w 2021 r. zbiory zbóż, czyli wraz z kukurydzą, prosem i gryką według GUS mogą się ukształtować w granicy 34,5 mln ton, a zatem niższej o 3% niż przed rokiem. Wysokie koszty wysyłki ziarna, po mimo dużego zapotrzebowania na rynkach zagranicznych, przyczyniają się do ograniczenia eksportu ziarna z Polski.


Tagi:
źródło: