| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny kukurydzą

Wzmożone zapotrzebowanie na ziarno kukurydzy w miesiącach poprzedzających tegoroczne zbiory oraz dobre zbiory w roku 2020 przyczyniły się do sporej zwyżki wolumenu eksportu tego zboża.

Handel zagraniczny kukurydzą
W okresie dwóch miesięcy sezonu 2021/2022 (lipiec–sierpień 2021 r.) poza granicę kraju wysłano 194 tys. ton ziarna kukurydzy względem 55,5 tys. ton w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021.

Przychody otrzymane z eksportu kukurydzy wyniosły blisko 50 mln EUR wobec 11 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Wywóz kukurydzy odbywał się głównie do krajów UE - 94% i 183 tys. ton. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej kukurydzy, czyli 108 tys. ton 55% eksportu wywieziono do Niemiec. W tym sezonie stosunkowo dużo kukurydzy dostarczono do Niderlandów - 53 tys. ton i 27% i Belgii - 11 tys. ton i 6%. Do krajów spoza UE najwięcej kukurydzy wysłano do Wielkiej Brytanii – 8,5 tys. ton i 4% eksportu.

Wolumen importu ziarna kukurydzy do Polski w okresie dwóch miesięcy sezonu 2021/2022 był o 81% mniejszy i wyniósł blisko 13 tys. ton. Najwięcej kukurydzy przywieziono z Ukrainy - 4,4 tys. ton i 34% importu tego zboża, a także ze Słowacji - 4,1 tys. ton i 32%, Węgier - 1,7 tys. ton i 13% i Argentyny - 0,8 tys. ton i 6%. Wydatki poniesione na zakup ziarna kukurydzy zmniejszyły się o 69% do 3,8 mln EUR. Wolumen salda handlu zagranicznego kukurydzą w czasie dwóch miesięcy sezonu 2021/2022 ukształtował się na poziomie 181 tys. ton w odniesieniu do ujemnego salda na poziomie 10 tys. ton w okresie dwóch miesięcy sezonu 2020/2021. Wartościowe saldo handlu zagranicznego wyniosło 46 mln EUR w porównaniu do ujemnego salda na poziomie blisko 1 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego sezonu.


Tagi:
źródło: