| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2021/2022 eksport ziarna zbóż z Polski był mniejszy o 25% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł blisko 4,9 mln ton.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 36%, kukurydza – 35%, a żyto – 10%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 77% wywiezionego ziarna, przede wszystkim w Niemczech 2,4 mln ton i 49% eksportu ziarna. W okresie od lipca 2021 r. do lutego 2022 r. wywóz pszenicy był o 38% niższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 1,8 mln ton.

W tym czasie wywóz żyta zmniejszył się o 54% do 0,5 mln ton, pszenżyta – o 45% do 457 tys. ton, owsa – o 7% do 125 tys. ton oraz jęczmienia – o 4% do 294 tys. ton. Większy był natomiast wywóz kukurydzy o 35% do 1,7 mln ton. Ziarno pszenicy wywożono głównie do Niemiec - 515 tys. ton i 29% eksportu tego ziarna, tj. mniej o 3% niż przed rokiem, Algierii - o 39% do 297 tys. ton i 17% i Arabii Saudyjskiej - o 72% do 255 tys. ton i 14%. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były przede wszystkim Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Łączny eksport ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych w okresie ośmiu miesięcy tego sezonu był mniejszy o 21% niż w tym samym okresie przed rokiem i wyniósł 5,8 mln ton. Przychody z wywozu były o 7% wyższe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 3,2 mld EUR. Wolumen importu zbóż ukształtował się na poziomie 1,5 mln ton, tj. niższym o 14%. Wartość importu była jednak o 11% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 973 mln EUR. Saldo handlu zagranicznego ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie niższym o 23% do 4,3 mln ton. Saldo wartościowe wyniosło 2,2 mld EUR i było o 6% wyższe niż w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021.
 

 


Tagi:
źródło: