| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2021/2022 wywóz ziarna zbóż z Polski był o 22% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 6,3 mln ton.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 34%, kukurydza – 39%, a żyto – 9%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 78% wywiezionego ziarna, w tym głównie w Niemczech - 3,1 mln ton i 49% eksportu ziarna.

W okresie od lipca 2021 r. do kwietnia 2022 r. wysyłka pszenicy była mniejsza o 40% niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł blisko 2,2 mln ton. W tym czasie wywóz żyta obniżył się o 57% do 557 tys. ton, pszenżyta – o 43% do 567 tys. ton, jęczmienia – o 7% do 373 tys. ton oraz owsa – o 9% do 155 tys. ton. Większy był natomiast wywóz kukurydzy o 55% do 2,5 mln ton. Ziarno pszenicy dostarczano przede wszystkim do Niemiec - 696 tys. ton i 32% eksportu tego ziarna, tj. o 11% więcej niż przed rokiem, Algierii - mniej o 64% do 297 tys. ton i 14% i Arabii Saudyjskiej - o 75% do 255 tys. ton i 12%. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były szczególnie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Łączny eksport ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych w czasie dziesięciu miesięcy roku gospodarczego 2021/2022 był niższy o 18,5% niż w tym samym okresie przed rokiem i wyniósł 7,54 mln ton. Przychody z eksportu były wyższe o 12% od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 4,3 mld EUR.

Wolumen importu zbóż ukształtował się na poziomie 2,28 mln ton, czyli większym o 3%. Wartość zakupu była jednak o 24% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 1,4 mld EUR.

Saldo handlu zagranicznego ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 5,26 mln ton, a więc niższym o 25% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Saldo wartościowe wyniosło 2,9 mld EUR i było o 7% większe niż w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021.


Tagi:
źródło: