| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2021/2022 eksport ziarna zbóż z Polski był mniejszy o 19% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 7 mln ton.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 35%, kukurydza – 40%, a żyto – 8%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 77% wywiezionego ziarna, w tym głównie w Niemczech - 3,5 mln ton i 50% eksportu ziarna.

W okresie od lipca 2021 r. do maja 2022 r. eksport pszenicy był mniejszy o 37% niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł ponad 2,4 mln ton. W tym czasie wywóz żyta zmniejszył się o 56% do 594 tys. ton, pszenżyta – o 40% do 618 tys. ton, jęczmienia – o 8% do 391 tys. ton oraz owsa – o 8% do 173 tys. ton. Większy był z kolei wywóz kukurydzy (o 59%, 2,8 mln ton). Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Niemiec - 815 tys. ton i 33% eksportu tego ziarna, tj. o 21% więcej niż przed rokiem, Algierii -297 tys. ton, 12% i mniej o 68% i Arabii Saudyjskiej 255 tys. ton, 10% i o 77%. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były przede wszystkim Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Łączny eksport ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych w okresie jedenastu miesięcy roku gospodarczego 2021/2022 był mniejszy o 16% niż w tym samym okresie przed rokiem i wyniósł 8,4 mln ton. Przychody z wywozu były wyższe o 15,5% od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 4,8 mld EUR.

Wolumen importu zbóż oraz przetworów zbożowych ukształtował się na poziomie 2,7 mln ton, czyli o 11,5% wyższym. Wartość importu była większa o 30% niż rok wcześniej i wyniosła 1,6 mld EUR. Saldo handlu zagranicznego ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 5,7 mln ton niższym o 24% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Saldo wartościowe wyniosło 3,2 mld EUR i było o 10% wyższe niż w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021.


Tagi:
źródło: