| Autor: redakcja1

Komisja Rolnictwa PE za usunięciem kontyngentów taryfowych dla pszenicy i kukurydzy z Ukrainy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE zaleca usunięcie proponowanych kontyngentów taryfowych na pszenicę, kukurydzę i pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym - informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Komisja Rolnictwa PE za usunięciem kontyngentów taryfowych dla pszenicy i kukurydzy z Ukrainy
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE przygotowała dla Komisji Handlu Międzynarodowego opinię w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu.

W uzasadnieniu do opinii Komisja zwróciła uwagę, że rzeczony wniosek ma na celu uzupełnienie preferencji handlowych przyznanych już Ukrainie w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) wraz z dodatkowymi autonomicznymi preferencjami handlowymi, głównie w sektorze rolnictwa. Te autonomiczne preferencje handlowe przybierają formę podwyższenia rocznych kontyngentów taryfowych ustalonych na mocy DCFTA o 50 % na niektóre produkty (sok winogronowy, pomidory przetworzone, miód) lub o 100 % na inne produkty (kukurydza, pszenica, jęczmień, owies i inne kasze). Weszłyby one w życie następnego dnia po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym i obowiązywałyby przez trzy lata.

 
Zdaniem Komisji Rolnictwa podczas czytania uzasadnienia załączonego do tego wniosku trudno jest nie zauważyć, w jak wątły sposób go uzasadniono, choć powinien być postrzegany jako inicjatywa wyłącznie polityczna. Odniesiono się w nim do „trudnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie” i do potrzeby, by „zwiększyć dotychczasowe przepływy handlowe związane z przywozem pewnych produktów rolnych z Ukrainy do Unii oraz sprzyjać rozwojowi handlu dwustronnego i współpracy gospodarczej z Unią”, jednak bez wyjaśnienia, dlaczego preferencje handlowe już przyznane Ukrainie na mocy DCFTA uznano za niewystarczające w tak krótkim czasie po rozpoczęciu ich tymczasowego stosowania (tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.) oraz dlaczego uzasadnione jest przyznanie dodatkowych preferencji handlowych bez wymagania rekompensaty od tego partnera.
 
Komisję jeszcze bardziej niepokoi argument, że „ostatnie umowy o wolnym handlu wynegocjowane przez Unię Europejską (w szczególności z Peru i Kolumbią, Ameryką Środkową oraz z Wietnamem i Kanadą) zapewniły już nieograniczony bezcłowy dostęp niektórym produktom rolnym objętym zakresem niniejszego rozporządzenia”, co Komisja przedstawiła jako uzasadnienie samo w sobie, dlaczego Ukrainie należy przyznać dodatkowe preferencje handlowe. Sprawozdawca – poseł Czesław Siekierski podkreślił, jak niebezpieczne jest takie podejście do wrażliwych sektorów rolniczych, zwłaszcza wobec uzasadnionych obaw członków tej komisji dotyczących łącznego wpływu umów handlowych na rolnictwo (które było przedmiotem niedawnych badań przeprowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze UE). Bez względu więc na to, jakie stanowisko Parlament ostatecznie zajmie w sprawie tego wniosku, należy jasno zasygnalizować komisji INTA i Komisji Europejskiej, że komisja AGRI nie akceptuje niepohamowanego dążenia podmiotów kształtujących politykę handlową i negocjatorów do liberalizacji ceł w sektorze rolnictwa.

Czytaj dalej na nastepnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!