| Autor: redakcja1

Krajowe ceny skupu pszenicy

W bieżącym sezonie w okresie zbiorów zbóż obniżka cen ziarna była nieznaczna i krótkotrwała. Utrzymujący się światowy popyt na zboża szczególnie w Azji Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, przy przewidywanych na koniec sezonu niższych niż przed rokiem zapasach, wywierał presję na wzrost cen.

Krajowe ceny skupu pszenicy
W Polsce ceny zbóż podążały za kierunkami zmian cen na rynkach zagranicznych. Jednocześnie niższa niż przed rokiem krajowa podaż ziarna w okresie żniw wpływała na wzrost cen większości rodzajów zbóż.


We wrześniu 2021 r. średnia cena pszenicy w kraju (według GUS) ukształtowała się na poziomie 977 zł/t, a więc wyższym o 11% niż przed miesiącem i o 37% niż przed rokiem. Wzrost cen pszenicy odnotowano w piętnastu województwach od 6,3% do 14,6%, a spadek jedynie w województwie świętokrzyskim o 2,6%. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 891 zł/t w woj. świętokrzyskim i 935 zł/t w woj. śląskim do 1 032 zł/t w woj. mazowieckim i 1 002 zł/t w woj. podlaskim.


Tagi:
źródło: