| Autor: redakcja1

Niskie ceny kukurydzy w sezonie 2017/2018

W 2017 r. kukurydza paszowa pozostawała stosunkowo tania. Cena jej zakupu, podawana przez MRiRW, wyniosła 671 zł/t względem 655 zł/t w 2016 r. oraz 724 zł/t przeciętnie w ostatnich pięciu latach. O ile jeszcze rok wcześniej była ona droższa niż pszenica, o tyle w ubiegłym roku sytuacja uległa odwróceniu.

Niskie ceny kukurydzy w sezonie 2017/2018
W styczniu br. kukurydzę skupowano po 612 zł/t. Oznacza to, że była ona jedynie o 9 zł - 1,5% droższa niż w drugiej połowie października, kiedy zboże to pozostawało najtańsze. Jednocześnie cena skupu była o 2,5% mniejsza w odniesieniu do porównywalnego okresu ubiegłego roku. W tym samym czasie cena pszenicy kształtowała się na poziomie o 2% wyższym w skali roku.
 
Na cenach kukurydzy ciąży wysoka globalna podaż ziarna. Jak wynika z ostatnich prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), z 19 stycznia br., produkcja na świecie w sezonie 2017/2018 sięgnie 1054 mln t. Tym samym będzie wprawdzie o 34 mln t - 3,1% mniejsza od rekordowego wyniku z ubiegłego sezonu, ale wcześniejsze raporty, wskazywały na zbiory rzędu 1020 mln t. Co więcej, rekordowe zapasy początkowe sprawiają, że całkowita podaż kukurydzy ma być o 6 mln t - 0,5%, większa niż w sezonie 2016/2017.
 
W tym sezonie spadek produkcji oczekiwany jest praktycznie we wszystkich ważnych regionach uprawy. Wyjątkiem jest Unia Europejska, dla której eksperci IGC w ostatnim raporcie istotnie podnieśli prognozy zbiorów – o 5,4 mln t do 64,6 mln t, co oznacza wzrost o 3% w relacji rocznej.
 
W Polsce zbiory kukurydzy były utrudnione i opóźnione. Jeszcze na początku stycznia na północy kraju były rejony, gdzie nie zebrano ziarna. Łączna produkcja oceniana jest przez GUS na 4 mln t względem 4,3 mln t w ubiegłym roku. Natomiast Sparks szacuje ją na poziomie 4,2 mln t wobec 4,7 mln t rok wcześniej. Tym samym mamy wprawdzie do czynienia z obniżką zbiorów, ale jest to drugi w historii wynik.
 
W następnych miesiącach spodziewamy się stabilizacji cen kukurydzy na zbliżonym do aktualnego poziomie. W kierunku wzrostów może działać duże zapotrzebowanie na ziarno na rynku globalnym oraz oczekiwany, mniejszy areał zasiewów kukurydzy w USA pod zbiory w kolejnym sezonie 2018/2019 – co wpływa na ceny światowe, a tym samym na krajowe. Niemniej, biorąc pod uwagę uwarunkowania w Polsce – przewidywany spadek pogłowia trzody, spadek dynamiki wzrostu produkcji drobiu, mniejszy eksport pszenicy – potencjał do wzrostów cen nie jest duży.


Tagi:
źródło: