| Autor: redakcja1

Niższa produkcja unijnych zbóż

Jak wynika z danych DG AGRI produkcja zbóż w krajach UE28 w roku gospodarczym 2018/2019 wyniosła 290,3 mln t i w porównaniu z rokiem poprzednim była o 4,9% niższa.

Niższa produkcja unijnych zbóż
Największy udział w zbiorach zbóż miała pszenica – 47,4%, kukurydza – 23,8% oraz jęczmień – 19,3%. Uprawa zbóż objęła w państwach UE28 55 mln ha użytków rolnych.
 
Czołowymi producentami zbóż we Wspólnocie są Francja - 62 mln t, Niemcy - 38 mln t oraz Rumunia - 32 mln t. Z krajów trzecich zaimportowano do UE 31 mln t zbóż, a wysłano 32 mln ton. W strukturze przywozu zbóż do UE dominuje kukurydza – 24 mln t przywożona przede wszystkim z Ukrainy - 64% oraz Brazylii - 16%.
 
Natomiast poza UE wywożona jest głównie pszenica w ilości 21 mln t, a tradycyjnymi odbiorcami tego gatunku ziarna są kraje północnej Afryki, czyli Algieria - 24%, Egipt - 9%, Maroko - 6% oraz Arabia Saudyjska - 13%. Największymi eksporterami pszenicy są Francja - 45%, Rumunia - 17% oraz Niemcy - 12%. Udział Polski w wywozie pszenicy z UE28 w 2018 r. wynosił 6%.
 
W państwach UE28 w rozdysponowaniu zbóż przeważa zużycie na pasze dla zwierząt – 176 mln t, a następnie przeznaczenie ziarna na konsumpcję dla ludności - 65 mln, zużycie przemysłowe, tj. biopaliwa, bioetanol – 35 mln t i materiał siewny – 9 mln ton. W Polsce podobnie, największą pozycję w strukturze krajowego zużycia zbóż stanowi spasanie – 62%, kolejno konsumpcja - 17%, zużycie przemysłowe - 10% i wysiew - 6%.
 
W związku ze zwiększającymi się dochodami ludności na świecie, wzrasta także popyt na żywność bogatą w proteiny, tłuszcze i cukry, co wpływa bezpośrednio na rozwój produkcji zwierzęcej oraz upraw przemysłowych, w tym zwłaszcza roślin oleistych i trzciny cukrowej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!