| Autor: redakcja1

Produkcja krajowa zbóż

Jak wynika z oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja 2018 r. całkowity obszar zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami pod zbiory w 2018 r. wynosił 7,2 mln ha i był o 3% większa niż w roku poprzednim.

Produkcja krajowa zbóż
Zbożami ozimymi obsiano 4,2 mln ha, czyli o 0,7% mniej niż rok wcześniej. W 2018 r. zasiano ponad 2,9 mln ha podstawowych zbóż jarych z mieszankami, czyli o 9,2% więcej niż w 2017 r. Stan zasiewów zbóż ozimych i jarych był lepszy niż w porównywalnym czasie 2017 r. Zasiewy wykonane przy pomocy agregatów uprawowych były w dużo lepszym stanie niż zasiewy wykonane w tradycyjny sposób. W następnych tygodniach stan zasiewów zbóż ulegał pogorszeniu.
 
Późna wiosna wraz z początkiem lata 2018 r. charakteryzowały się wyjątkowo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo dużym usłonecznieniem, w szczególności na północy kraju. Jednocześnie w tym okresie wystąpiła relatywnie mała ilość opadów atmosferycznych, co znacznie pogłębiło niedobór wody osiągalnej dla roślin. W wielu rejonach Polski (wg IUNG – PIB) wystąpiło zagrożenie suszą rolniczą m.in. dla upraw zbóż jarych i zbóż ozimych. Oznacza to, że sporemu skróceniu uległ okres wegetacji zbóż i tegoroczne plony tych upraw będą mniejsze od średnich plonów wieloletnich.
 
GUS na początku lipca br. wstępnie ocenił, że w 2018 r. plony zbóż mogą wynieść 33,1 dt/ha i być o 17% niższe niż w 2017 r. Zbiory zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi, tj. bez kukurydzy, gryki i prosa mogą się ukształtować w granicy 24 mln ton, czyli to o 14% niższej niż w 2017 r. Produkcję pszenicy oceniono na 10 mln ton, a zatem o 13,5% mniejszą niż w poprzednim roku. Spadek w ujęciu roku zaobserwują także zbiory pozostałych zbóż, w tym żyta o 9% i jęczmienia o 13%.


Tagi:
źródło: