| Autor: redakcja1

Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi

Zbiory zbóż powszechnie prowadzono w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia.

Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi
Sierpniowe opady deszczu wydłużały czas przeprowadzania zbiorów zbóż, prowadząc do wzrostu wilgotności ziarna oraz obniżenia poziomu białka w zbieranym ziarnie. Do końca sierpnia na obszarze prawie całego kraju prace żniwne zakończono.

Na podstawie prowadzonych szacunków, szacuje się, że areał uprawy zbóż łącznie w 2023 r. wyniosła ok. 7,2 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – ok. 5,8 mln ha, z tego:
  • pszenicy - 2,4 mln ha,
  • żyta - 0,7 mln ha,
  • jęczmienia - 0,6 mln ha,
  • owsa - 0,5 mln ha,
  • pszenżyta - 1,2 mln ha,
  • mieszanek zbożowych - 0,3 mln ha.
Ocenia się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 49,9 dt/ha, a więc więcej o 1% od plonów zeszłorocznych, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,6 dt/ha, czyli mniej o 1% od plonów z roku poprzedniego.

Plony zbóż ozimych wraz z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 48,8 dt/ha, tj. na poziomie roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych w sumie z jarymi mieszankami zbożowymi oceniono na 34 dt/ha, czyli mniej o 6% od plonów zeszłorocznych.

Zbiory zbóż ogółem szacuje się na 35,8 mln t, tj. więcej o 0,5% w odniesieniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 26,5 mln t, a zatem to mniej o 2% w porównaniu do zbiorów zeszłorocznych.

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 22,2 mln t, tj. więcej o 1% od zbiorów
z roku ubiegłego.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 4,2 mln t, czyli mniej o 13% od zbiorów z roku ubiegłego.


Tagi:
źródło: