| Autor: redakcja1

Prognoza globalnych zbiorów pszenicy

W nadchodzącym sezonie 2021/2022 światowe zbiory pszenicy (według USDA) prawdopodobnie osiągną rekordowy poziom 794 mln ton.

Prognoza globalnych zbiorów pszenicy
Będą one wyższe o 2% niż w poprzednim sezonie. Wzrost zbiorów pszenicy oczekiwany jest przede wszystkim w Unii Europejskiej o 9% do 137,5 mln ton, Chinach o 1% do 136 mln ton, Federacji Rosyjskiej o 1% do 86 mln ton, USA o 4% do blisko 52 mln ton, na Ukrainie o 16% do 29,5 mln ton, w Argentynie o 16% do 20,5 mln ton oraz w Wielkiej Brytanii o 46% do 14 mln ton. Niższe zbiory są prognozowane w Kanadzie o 9% do 32 mln ton i Australii o 18% do 27 mln ton.
 
Sytuacja podażowo-popytowa na rynku pszenicy w sezonie 2021/2022 będzie prawdopodobnie w miarę stabilna. Pomimo szacowanego wzrostu światowego zużycia tego ziarna o 1% do 791 mln ton, zapasy na koniec sezonu 2021/2022 mogą zbliżyć się do poziomu 297 mln ton względem 293 mln ton w sezonie 2020/2021.

 


Tagi:
źródło: