| Autor: redakcja1

Prognoza światowych zbiorów zbóż

W sezonie 2021/2022 Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz kolejny dokonał korekty zbiorów zbóż.

Prognoza światowych zbiorów zbóż
Według danych opublikowanych w listopadzie 2021 r. światowe zbiory zbóż prawdopodobnie osiągną rekordowy poziom 2,27 mld ton. Będą one o 3% wyższe niż w poprzednim sezonie. Globalne zbiory pszenicy, podobnie jak w poprzednim sezonie, mogą wynieść 775 mln ton. Zbiory zbóż paszowych szacowane są na poziomie blisko 1,5 mld ton, a więc wyższym o 5% niż w sezonie 2020/2021, w tym kukurydzy – o 8% do 1,2 mld ton. Niższe zbiory przewidywane są dla pozostałych zbóż z wyjątkiem sorga, które odnotowało wzrost o 5% do 66 mln ton.

W krajach WNP zbiory zbóż w 2021 r. zostały oszacowane na 234 mln ton, tj. o 0,2% poniżej zbiorów z 2020 r. Rekordowe zbiory zbóż są prognozowane na Ukrainie wzrost o 27% do 83 mln ton. Spadek zbiorów przewidywany jest w Federacji Rosyjskiej o 11% do 113 mln ton oraz Kazachstanie o 17% do 16 mln ton. Kraje te, z uwagi na wysoki poziom zasobów, będą dysponowały dużymi nadwyżkami zbóż. W bieżącym sezonie Ukraina może się stać drugim, tj. po USA największym eksporterem zboża, a Federacja Rosyjska może uplasować się na szóstym miejscu. USDA ocenia, że zbiory zbóż w UE-27 w 2021 r. mogą ukształtować się w granicy blisko 294 mln ton, a więc o 5% wyższej niż przed rokiem. Zbiory pszenicy mogą zwiększyć się o 10% do 138 mln ton, a zbóż paszowych o 1% do 155 mln ton. Ze względu na spore zapotrzebowanie na zboża ze strony krajów trzecich wysyłka zbóż z UE może wzrosnąć z 41 mln ton do 48,5 mln ton. W Polsce w 2021 r. zbiory zbóż wraz z kukurydzą prosem i gryką według GUS mogą się ukształtować na poziomie 34,5 mln ton, a więc o 3% niższym niż przed rokiem. Duży popyt na zboża na rynkach zagranicznych sprawia, że eksport zbóż z Polski w bieżącym sezonie może być również znaczący.


 


Tagi:
źródło: