| Autor: redakcja1

Globalne zbiory pszenicy były rekordowe i wyniosły 735 mln ton

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) przedstawił następny raport prezentujący zaktualizowane prognozy kształtowania się bilansów zbóż i roślin oleistych na świecie w sezonie 2016/2017 oraz szacunki zbiorów w sezonie 2015/2016. USDA przewiduje, że globalne zbiory pszenicy w mijającym sezonie były rekordowe i wyniosły 735 mln t. Oznacza to, że na świecie zebrano o blisko 7 mln t pszenicy więcej niż w poprzednim sezonie.

Globalne zbiory pszenicy były rekordowe i wyniosły 735 mln ton

Zbiory pszenicy

W wyniku takich ocen zwiększono prognozy zapasów początkowych tego zboża w sezonie 2016/2017 do rekordowego poziomu 244,52 mln t. Jak wynika z przewidywań będą one o 1,5 mln t większe w odniesieniu do prognoz z poprzedniego raportu, opublikowanego w czerwcu oraz o 12,5% - 27,12 mln t w stosunku do kontyngentu zapasów początkowych w poprzednim sezonie. Z kolei zapasy pszenicy na koniec sezonu 2016/2017 przewidywane są w granicy 253,7 mln t.
 
Jak wskazują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, dla globalnego rynku pszenicy istotne jest to, jak szacowany poziom zapasów będzie miał się do światowego zużycia tego zboża. Eksperci USDA podnieśli prognozowany poziom zużycia pszenicy do 729,34 mln t, a więc o 13,34 mln t w stosunku do czerwcowej prognozy. Wskaźnik zapasy końcowe do zużycia, dla rozpoczynającego się właśnie sezonu 2016/2017, na podstawie najnowszej oceny wynosi 34,8 % i oznacza, że bilans pszenicy na świecie będzie bardziej napięty niż wynikało to z czerwcowej prognozy, kiedy było to 36%.
 
Poza tym, według zaktualizowanych prognoz USDA, zbiory pszenicy w aktualnym sezonie pobiją kolejny rekord i przekroczą poziom 738 mln t, a zatem o 4 mln t większy niż w rekordowym sezonie 2015/2016 i o 8,51 mln t niż jeszcze miesiąc temu. Największą przyczyną takiej zmiany jest zwyżka prognozy zbiorów pszenicy w USA o 5 mln t do 61,53 mln t, Rosji o 1 mln t do 65 mln t i na Ukrainie o 1 mln t do 25 mln t, z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Natomiast ulewne deszcze we Francji były przyczyną zmniejszenia prognozy zbiorów pszenicy w całej Unii Europejskiej o 1 mln t do 156,50 mln t.

Zbiory kukurydzy

Jak wynika z prognoz USDA globalna produkcja kukurydzy w sezonie 2016/17 może wynieść 1010,74 mln t, czyli o 1,03 mln t mniej niż przewidywano jeszcze miesiąc temu, ale o 50,95 mln t więcej niż w sezonie wcześniejszym. Wzrost produkcji kukurydzy w odniesieniu do poprzedniego sezonu spodziewany jest przede wszystkim w USA o 23,84 mln t do 369,33 mln t, Brazylii o 10 mln t do 80 mln t, Argentynie o 6 mln t do 34 mln t i UE o 5,85 mln t do 63,83 mln t.
 
Pomimo spadku szacunków wielkości zużycia kukurydzy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,84 mln t do poziomu 1009,25 mln t, w dalszym ciągu antycypowany jest rekordowy poziom światowego popytu na to ziarno. Poza tym, eksperci USDA podnieśli szacunki wielkości zapasów końcowych kukurydzy o 3,27 mln t do 208,39 mln t, a więc o 1,49 mln t więcej w porównaniu do tych na koniec sezonu 2015/2016.
 


Tagi:
źródło: