| Autor: redakcja1

Prognozy cen pszenicy i żyta do grudnia 2018 r.

Niesprzyjające warunki pogodowe występujące w różnych rejonach świata były przyczyną comiesięcznego zmniejszenia prognozy globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2018/2019.

Prognozy cen pszenicy i żyta do grudnia 2018 r.
Sytuacja ta przyczyniła się do wzrostu cen zbóż, także w Polsce. Zwyżka cen w kraju była jednak ograniczana słabym zapotrzebowaniem eksportowym z uwagi na sporą konkurencję ze strony krajów położonych w basenie Morza Czarnego. W pierwszym półroczu 2018 r. ceny skupu większości zbóż w Polsce rosły wolniej niż przed rokiem i od marca 2018 r. kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku. Jedynie cena jęczmienia była większa niż rok wcześniej, ze względu na niedobór podaży tego zboża. Dopiero rozpoczęcie zbiorów jęczmienia i wzrost dostaw ziarna do skupu w końcu sezonu 2017/2018 przyczyniły się do nieznacznego spadku ich cen.
 
Jak wynika z danych GUS w czerwcu 2018 r. za pszenicę w skupie płacono 686 zł/t, czyli mniej o 3% niż rok wcześniej, a za żyto – o 5% do 581 zł/t. Średnia cena jęczmienia wyniosła 655 zł/t, w tym jęczmienia paszowego 646 zł/t. Cena jęczmienia ogółem była niższa o 1% niż przed rokiem, a jęczmienia paszowego – o 2%. Cena kukurydzy ukształtowała się w granicy 671 zł/t, a zatem mniejszej o 3% niż rok wcześniej.
 
W Polsce ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego w czerwcu 2018 r. kształtowały się na poziomie niższym od notowanego w Niemczech i we Francji będących głównymi unijnymi producentami zbóż, ale wyższym niż na Słowacji, która jest tradycyjnym dostawcą tego ziarna do Polski.
 
Na krajowych giełdach towarowych od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. utrzymywał się zniżkowy trend cen zbóż podstawowych. W maju i czerwcu 2018 r. postępująca susza na sporym obszarze kraju nasiliła obawy o wysokość plonów, co skutkowało zwiększeniem się cen zbóż.
 
W pierwszym miesiącu sezonu 2018/2019 dostawy zbóż z nowych zbiorów przyczyniły się do minimalnego spadku cen ziarna. Drożała jedynie pszenica oraz kukurydza. Według danych z podmiotów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną w lipcu 2018 r. uzyskiwano 711 zł/t, czyli o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena kukurydzy wyniosła 698 zł/t i była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej. W tym czasie cena jęczmienia paszowego zmalała o 4% do 644 zł/t, a żyta konsumpcyjnego o 1% do 698 zł/t. Ceny pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy były mniejsze o 1–2% niż przed rokiem, żyta konsumpcyjnego – o 11%, natomiast jęczmienia paszowego – o 11% wyższe.
 
Szacuje się, że prognozowany dalszy wzrost światowego zużycia zbóż w sezonie 2018/2019, przy malejących zapasach, może wywierać presję na wzrost cen. Zwyżka ta może być hamowana dostępnością ziarna, szczególnie na rynkach pozaunijnych. Zmiany cen na rynkach zagranicznych będą oddziaływały na poziom cen zbóż w kraju. W tej sytuacji po żniwach 2018 r. ceny zbóż w Polsce mogą być większe niż w porównywalnym okresie sezonu 2017/2018.
 
Zespół Ekspertów ocenił, że w Polsce ceny pszenicy i żyta do grudnia 2018 r. mogą kształtować się następująco:
  • Ceny pszenicy ogółem w Polsce we wrześniu br. będą się kształtowały na poziomie 660-690 zł/t, a w grudniu - 670-710 zł/t,
  • Ceny pszenicy konsumpcyjnej we wrześniu br. będą się mieścić w przedziale 690-720 zł za tonę, a w grudniu -700-745 zł/t.
  • Ceny żyta w transakcjach giełdowych mogą wynieść 545-570 zł/t we wrześniu br. oraz 555-595 zł/t w grudniu.


Tagi:
źródło: